Tak dla pomocy, ale nie kosztem pracodawców

05.08wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę. Kredyt taki będzie spłacany przez rok z Funduszu Pracy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, a nie na finansowanie działań, które są niezgodne z celami, dla których fundusz ten powstał.

Sytuacja Funduszu Pracy uległa w ostatnich latach znacznej poprawie finansowej. Nie oznacza to, że wszystkie problemy rynku pracy zostały rozwiązane. W sytuacji spowolnienia gospodarczego pracodawcy postulują właśnie wspieranie firm i korzystanie z instrumentów umożliwiających podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia finansowane z Funduszu Pracy.

– Dlatego zdecydowanie negatywnie ocenialiśmy zmianę dotyczącą przeniesienia finansowania świadczeń przedemerytalnych z budżetu państwa do Funduszu Pracy, a teraz konsekwentnie negatywnie oceniamy propozycję możliwości spłaty kredytu hipotecznego z Funduszu Pracy, czyli funduszu tworzonego przede wszystkim ze składek pracodawców.
W naszej ocenie celem działania Funduszu Pracy powinno być przede wszystkim aktywne wspieranie osób na rynku pracy – uważa Henryk Michałowicz – ekspert KPP.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, państwo powinno pomagać osobom w trudnej sytuacji, ale nie kosztem pieniędzy pracodawców, którzy chcą wykorzystać te środki na ratowanie miejsc pracy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu