Powstaje FM Bank – partner małych firm

KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie w Polsce nowego banku. FM Bank będzie instytucją finansową, wyspecjalizowaną w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.  Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie w Polsce nowego banku pod nazwą FM Bank. Będzie to instytucja skoncentrowana na finansowaniu rozwoju mikro i małych firm. Specjalizacja i dopasowanie do potrzeb konkretnej grupy docelowej to główne wyróżniki FM Banku.

Oferta nowego banku w tym obszarze jest tworzona przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia dwóch instytucji: Funduszu Mikro oraz Banku Światowego. Fundusz Mikro jest wiodącym podmiotem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i jedną z największych tego typu instytucji w Europie Środkowej. W czasie swojej piętnastoletniej działalności Fundusz wypracował m.in. efektywną metodologię analizy ryzyka i oceny zdolności kredytowej firm mikro. Swoją strategię biznesową opiera na budowaniu trwałych relacji z klientami  z tej grupy. Zaangażowanie International Finance Corporation, instytucji należącej do Grupy Banku Światowego, gwarantuje klientom nowego banku dostęp do usług spełniających najwyższe międzynarodowe standardy. Dzięki uzupełniającemu się doświadczeniu swoich założycieli, FM Bank będzie mógł elastycznie dostosowywać ofertę do potrzeb mikro i małych firm, a także zaproponować im sposób obsługi, który będzie konkurencyjny w porównaniu z tym, co obecnie oferuje im nasz rynek finansowy.

„Grupa mikroprzedsiębiorców jest bardzo zróżnicowana. Jak pokazują jednak wyniki badań przeprowadzanych wśród klientów Funduszu Mikro, jednym z podstawowych,  a zarazem wspólnych problemów związanych z ich codzienną działalnością jest brak kapitału na rozwój”, mówi Henryk Pietraszkiewicz, kandydat na prezesa w FM Banku. „Jednocześnie z badań tych wynika, że większość banków nie zapewnia im żadnej szczególnej, uwzględniającej ich potrzeby i sytuację oferty produktowej. Chcemy to zmienić. W FM Banku to mikro i mali przedsiębiorcy będą najważniejsi. Docelowo chcemy być ich bankiem, oferować im pakiet produktów i usług na bardzo konkurencyjnych warunkach. Klientów detalicznych będziemy obsługiwać w węższym zakresie, oferując przede wszystkim konkurencyjnie oprocentowane lokaty.”

FM Bank będzie instytucją przyjazną mikroprzedsiębiorcom, w której obowiązywać będą nieskomplikowane procedury. Będą go wyróżniać proste zasady dostosowane do oczekiwań małych przedsiębiorców, w tym szybki dostęp do konta i szybka decyzja kredytowa. Twórcy FM Banku zapowiadają, że ich celem jest zbudowanie bezpiecznie zarządzanej instytucji, w której doradca budzi zaufanie przedsiębiorcy, traktuje go jak partnera w biznesie, mówi do niego językiem zrozumiałym i daje mu możliwość indywidualnego negocjowania warunków współpracy. Te zasady odzwierciedla hasło firmowe banku – „Partnerstwo w finansach”. Zostało ono wykorzystane w logo banku, którego ważnym elementem jest także charakterystyczna, wyciągnięta w przyjaznym geście dłoń – symbol otwartości i dostępności.

„Można powiedzieć, że FM Bank powstaje właściwie na życzenie klientów Funduszu.  Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że zdecydowana większość z nich jest zainteresowana przejściem do naszego banku. Połączymy główne atuty Funduszu  z możliwościami, jakie daje oferta instytucji bankowej. Stawiamy na długotrwałe relacje  i chcemy wspierać rozwój naszych klientów. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z usług FM Banku, wnioskując o kredyt będzie mógł oprzeć się na historii swojej współpracy z Funduszem”, mówi Magdalena Dulczewska, wiceprezes Funduszu Mikro.

Coraz więcej instytucji finansowych deklaruje zainteresowanie sektorem małych firm, jednak system obsługi oferowany drobnym przedsiębiorcom rzadko opiera się na indywidualnym podejściu. W większości przypadków drobni przedsiębiorcy nie mogą liczyć na indywidualne doradztwo kredytowe i zwykle są obsługiwani w ramach anonimowej grupy klientów detalicznych.

„Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powstania pierwszego w Polsce banku wyspecjalizowanego w obsłudze mikro oraz małych firm i dzięki temu wesprzeć rozwój tego sektora. Łatwiejszy dostęp do finansowania zaktywizuje przedsiębiorców i przełoży się na wzrost zatrudnienia – jest to podstawa strategii działań podejmowanych przez IFC. Wierzymy, że FM Bank stanie się prekursorem nowego rynkowego trendu”, mówi Andre Laude, odpowiedzialny za inwestycje IFC w ramach Grupy Banku Światowego.

W pierwszym roku działalności FM Bank planuje zdobyć ponad 40 tys. klientów.  Do końca 2009 r. sieć placówek banku będzie liczyła 62 oddziały. Docelowo FM Bank chce osiągnąć 4% udziału w swoim segmencie rynku, a jego fundusze własne (łącznie  z pożyczką od IFC) wyniosą około 150 mln złotych.

FM Bank tworzy grono doświadczonych ekspertów. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu FM Banku jest Henryk Pietraszkiewicz, kandydatem na pierwszego wiceprezesa banku dotychczasowa wiceprezes Funduszu Mikro, Magdalena Dulczewska. Akcjonariuszami FM Bank S.A. są Abris Capital Partners (właściciel Funduszu Mikro), IFC, World Bank Group oraz Piotr Stępniak. Obecnie podmioty te rozpoczną prace nad przygotowaniem dla KNF całej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania licencji operacyjnej. Jej otrzymanie warunkuje rozpoczęcie przez FM Bank działalności bankowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu