Przejdź do treści

Podsumowanie emisji akcji dla Sylwestra Cacka

4 sierpnia 2009 r. Redan SA opublikował giełdowy raport bieżący, podsumowujący emisję 6 mln akcji spółki, które za 15 mln zł objął Sylwester Cacek. Dla firmy to poważny zastrzyk finansowy, pozwalający na jej stabilizację i rozwój.

Po objęciu akcji biznesmen posiada 23 procentowy udział w spółce. Pieniądze, które zainwestował w Redan (15 mln zł) przeznaczone zostaną na dwa główne cele: rozwój działalności firmy, w tym otwarcia nowych sklepów marek Top Secret i Textilmarket, ich zatowarowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych, jesienno-zimowych kolekcji odzieży, a także na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Redan. Środki przeznaczone będą proporcjonalnie na oba ww. priorytety.

Dokapitalizowanie GK Redan zapewnia jej większą stabilność finansową oraz stwarza możliwość dalszego rozwoju biznesowego i umacniania pozycji rynkowej. Jak podkreśla Radosław Wiśniewski główny akcjonariusz spółki, bazą będą istniejące marki. – Sieć sklepów dyskontowych Textilmarket znakomicie radzi sobie w czasach kryzysu. Rocznie, za pośrednictwem prawie 150 sklepów w całym kraju sprzedajemy 20 mln sztuk odzieży.

Sylwester Cacek dokapitalizował Redan ze względu na jego potencjał organizacyjny i handlowy. Z decyzją czekał do momentu wydania przez banki wierzycieli, pozytywnej dla spółki opinii w sprawie odroczenia spłaty zobowiązań kredytowych. – Sytuacja biznesowa Redanu na tle konkurencji jest dobra – podkreśla Dorota Cacek. Firma pozytywnie wyróżnia się też na tle innych firm odzieżowych. Proporcjonalnie do skali działalności ma najniższe zadłużenie kredytowe. Zobowiązania Redanu z tego tytułu sięgają 27 milionów złotych, co stanowi jedynie 9% rocznych obrotów.

Prywatna subskrypcja akcji serii R Redanu przeprowadzona była w dniach 7-10 lipca br. Cena, po jakiej akcje zostały objęte przez inwestora to 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną sztukę.