Nowa wersja oprogramowania Oracle Agile Product Lifecycle Management (PLM)

Najważniejsze fakty:

 • Firma Oracle przedstawia system Agile Product Lifecycle Management (PLM) 9.3, nowość w ofercie rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktów z funkcjami zaawansowanej analizy ryzyka. Oprogramowanie to stanowi platformę integracji procesów PLM przedsiębiorstwa z innymi aplikacjami i setkami innowacyjnych rozwiązań zwiększających produktywność.
 • Najnowsza wersja pakietu umożliwia klientom wprowadzanie korzystnych innowacji, ograniczanie ryzyka, obniżanie kosztów opracowywania wyrobów i ich produkcji oraz poprawę wydajności na wszystkich etapach cyklu życia produktu.
 • System Agile PLM 9.3 to najnowsza inicjatywa prowadzonego przez Oracle programu „Applications Unlimited”, mającego na celu wspieranie wszystkich obecnych linii aplikacyjnych, także po powstaniu nowych wersji konkretnych produktów oraz wprowadzeniu ich rozszerzeń funkcjonalnych.

Rozszerzenia i innowacje oferowane w rozwiązaniu Agile PLM 9.3:

 • Zarządzanie ryzykiem związanym z produktem. Zmiany wydajności dostawców, niedostateczne zaopatrzenie w materiały i części, redukcje cen i inne czynniki niepewności w globalnym łańcuchu wartości tworzą środowisko wysokiego ryzyka, z którym przedsiębiorstwa muszą się dziś mierzyć. Rozwiązanie Agile PLM 9.3 stanowi rozszerzenie platformy analitycznej PLM i oferuje:
 • Analizę ryzyka związanego z dostawcami. Pozwala ona wskazać niepewnych dostawców z uwzględnieniem czynników jakości, zgodności z przepisami oraz nadmiernego ryzyka, co pozwala użytkownikom podejmować trafniejsze decyzje dotyczące kontaktów z dostawcami obsługującymi cały zakres oferowanych produktów.
 • Analizę ryzyka związanego z częściami. Polega ona na kategoryzacji i identyfikacji części niedawno wprowadzonych, części, dla których brak pełnych informacji (cena, zgodność, specyfikacje) lub części starzejących się.
 • Analizę ryzyka związanego z jakością produktu. Ten rodzaj analizy prowadzi do identyfikacji produktów, których w najwyższym stopniu dotyczą problemy związane z jakością i pozwala przypisywać skargom klientów priorytety określające ich pilność i poziom ważności.
 • Analizę zmienności projektu produktu. Wskazuje produkty lub linie produktów, w których zmiany projektu następowały na późnych etapach procesu wprowadzania na rynek, i pozwala określić stopień komplikacji i trudności powodowanych tymi zmianami oraz ich wpływ na poziomie operacyjnym.
 • Platforma procesów PLM przedsiębiorstwa. Wiele spośród istniejących aplikacji do zarządzania projektami i dokumentami nie przynosi spodziewanych strategicznych korzyści biznesowych z powodu trudności w integracji z innymi aplikacjami biznesowymi. Rozwiązanie Agile PLM 9.3, przeciwnie, oferuje kompletną architekturę SOA, która umożliwia firmom integrowanie różnych jego komponentów z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą one bezproblemowo wdrażać usługi PLM i osiągać swoje cele biznesowe, utrzymując stałą kontrolę nad kosztami.
 • Narzędzia poprawiające produktywność użytkowników. Rozwiązanie Agile PLM 9.3, dzięki zastosowaniu interfejsu użytkownika w technologii Web 2.0, podnosi poziom produktywności użytkowników. Testy laboratoryjne z wykorzystaniem rzeczywistych danych o produktach pochodzących od klienta o globalnym zasięgu, którym poddane zostało oprogramowanie Agile PLM 9.3, wykazały 70-procentowe obniżenie ilości wymaganych czynności użytkownika i ogólną poprawę produktywności użytkowników. Poprawę produktywności zapewniają:
 • Nowe elementy sterujące interfejsu użytkownika. Edycja wbudowanych elementów tabel, elementy kontekstowe, nowa funkcjonalność przeciągania i upuszczania, pola z funkcją uzupełniania tekstu i inne, ulepszone elementy sterujące.
 • Bardziej zaawansowana personalizacja. Blokowanie, porządkowanie i ukrywanie kolumn, sortowanie i filtrowanie w oparciu o wiele kolumn oraz spersonalizowane widoki.
 • Ułatwienia dostępu. Możliwość udostępniania dokumentów w systemie Agile przy użyciu przeglądarki plików pulpitu lub nawiązania połączeń między systemem Agile PLM a istniejącymi archiwami dokumentów.
 • Zarządzanie szkoleniami użytkowników. Spersonalizowana pomoc kontekstowa poprzez pakiet Oracle User Productivity Kit (UPK) oraz instruktażowe filmy wideo pozwalają znacznie skrócić czas wdrażania i szkoleń.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu