Deloitte dla Mota-Engil Polska S.A.

Firma Deloitte zakończyła wdrożenie rozwiązania SAP HCM dla firmy Mota-Engil Polska S.A., należącej do Grupy Mota-Engil S.A. Celem projektu była optymalizacja procesów kadrowo-płacowych z zachowaniem zgodności z wytycznymi centrali Grupy w Portugalii, która wdrożyła system SAP kilka lat wcześniej.

Wdrożenie rozpoczęło się w lipcu 2008 roku i obejmowało rozwiązania z zakresu administracji kadrami, zarządzania strukturą organizacyjną, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, wraz z niezbędną integracją z modułem finansowym. Udostępniono także narzędzia raportowania, zarówno dostępne w systemie, jak i oparte na klienckich rozwiązaniach.

„W przeprowadzonym projekcie postawiliśmy na sprawne połączenie standardowych narzędzi z prekonfigurowanymi rozwiązaniami. Przykładowo, dostarczyliśmy narzędzie do comiesięcznego importu danych o czasie pracy, rejestrowanych w jednostkach terenowych, jak nieobecności czy nadgodziny. Wczytuje ono dane z wygodnych w obsłudze arkuszy MS Excel. Obsługiwać je może dowolny administrator danych po krótkim przeszkoleniu.” – mówi Tomasz Domański, kierownik projektu ze strony Deloitte.

W ramach prac projektowych opracowano koncepcję nowego rozwiązania, przeprowadzono szkolenia użytkowników, dokonano konfiguracji systemu, przeprowadzono migrację danych z dotychczas wykorzystywanych systemów (ok. 1500 pracowników zatrudnionych obecnie oraz ok. 4000 pracowników zatrudnianych w przeszłości).

„Współpraca z konsultantami Deloitte przebiegała bardzo sprawnie. Dołożyli oni wszelkich starań, aby dostarczone rozwiązanie było jak najbliższe naszym potrzebom biznesowym.” – mówi Renata Stachnik, kierownik Działu Kadr Mota-Engil Polska.

Mota-Engil Polska S.A. prowadzi działalność w wielu obszarach branży budowlanej. Do zakresu kompetencji firmy należy w szczególności wykonawstwo robót publicznych związanych z budową i modernizacją autostrad, wszelkiego rodzaju dróg, ulic i obiektów mostowych, wytwarzanie materiałów dla przemysłu budowlanego, głównie mieszanek mineralno-asfaltowych i wszystkich rodzajów betonu oraz wytwarzanie prefabrykatów, budownictwo kubaturowe oraz rynek nieruchomości. Jako firma międzynarodowa, Mota-Engil Polska S.A. czerpie i efektywnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności swoich pracowników. Połączenie pod sztandarem portugalskiej potęgi kapitałowej znajomości polskich realiów, doświadczenia, młodości krajowej kadry i nowoczesności umożliwiło firmie uplasowanie się w czołówce największych polskich firm budowlanych. Potwierdzeniem tych niezaprzeczalnych walorów są liczne wyróżnienia i nagrody dla zrealizowanych projektów w prestiżowych konkursach np.„Budowa Roku”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu