Citi Handlowy podpisał z BGK umowę współpracy w zakresie dystrybucji kredytu technologicznego

Citi Handlowy rozpoczął współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny przeznaczony jest na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym realizowane przez MSP.

Celem kredytu jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

Wsparciem dla przedsiębiorcy będzie premia technologiczna udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez Citi Handlowy. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

„Cieszę się, że Citi Handlowy, po raz kolejny wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom swoich klientów. Umowa współpracy z BGK w zakresie udzielania kredytu technologicznego otwiera nowe możliwości finansowania MSP„ – powiedziała Monika Ledzion, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej.

Kredyt technologiczny ma ściśle określone przeznaczenie i udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Nowa technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż pięć lat.

Maksymalna kwota wsparcia (premii technologicznej) dla jednego przedsiębiorcy wynosi 4 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu