CEDC ogłasza wyniki, nabywa dodatkowe 6% udziałów w Russian Alcohol Group

CEDC ogłosiła wyniki za II kwartał 2009 r. Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 czerwca 2009 r. wyniosły 362,1 mln USD w porównaniu z 421,3 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w 2008 r., co wskazuje na 14-procentowy spadek spowodowany przede wszystkim średnią dewaluacją na poziomie 33% głównych walut funkcjonalnych spółki.

Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła porównywalny zysk netto za II kwartał 2009 r. na poziomie 18,6 mln USD, czyli 0,38 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 22,7 mln USD, czyli 0,52 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008, co wskazuje na 18-procentowy spadek spowodowany przede wszystkim przez wymienioną powyżej średnią dewaluację na poziomie 33% naszych głównych walut funkcjonalnych. Zgodnie ze standardami U.S. GAAP zysk netto za II kwartał 2009 r. wyniósł 213,7 mln USD, czyli 4,00 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 46,0 mln USD, czyli 1,06 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008.

W związku z renegocjowanymi umowami pomiędzy CEDC a Lion Capital zawartymi w kwietniu 2009 r., dotyczącymi etapowej transakcji nabycia transz udziałów w Grupie Russian Alcohol posiadanych przez Lion Capital, niniejsze wyniki uwzględniają po raz pierwszy konsolidację Grupy Russian Alcohol, która wcześniej wykazywana była jako inwestycja kapitałowa.

„W świetle osłabienia rynku konsumenckiego, którego obecnie doświadczamy, nadal udaje nam się uzyskiwać wyniki lepsze niż głównych konkurentów, na wszystkich kluczowych rynkach, w których działamy. Efekty tego widoczne są w rosnących udziałach rynkowych naszych kluczowych marek oraz utrzymującym się wzroście działalności eksportowej i importowej. Wysiłki skoncentrowane na zwiększaniu efektywności zaczynają przynosić pierwsze rezultaty, wpływając na wzrost marży brutto oraz marży operacyjnej. Redukcja kosztów oraz redukcja kapitału pracującego przyczyniły się do znacznych przepływów finansowych, które zaobserwowaliśmy w II kwartale 2009 r., notując 56,7 mln USD przepływów finansowych z działalności operacyjnej” – powiedział William Carey, Prezes CEDC.

„Znacząco poprawiliśmy przejrzystość swoich działań, konsolidując w II kwartale 2009 r. finanse Grupy Russian Alcohol (“RAG”), które wcześniej były traktowane jako inwestycja kapitałowa. RAG jest największym producentem wódki w Rosji i podczas II kwartału nadal zwiększał swoje udziały rynkowe. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku RAG podjął działania nakierowane na istotną redukcję kosztów, co powinno zacząć być widoczne w wynikach finansowych CEDC w drugim półroczu 2009 r. W dniu 3 sierpnia 2009 r. CEDC udało się również zakończyć transakcję nabycia 6% udziałów od kilku mniejszościowych udziałowców RAG, za kwotę wynoszącą 30 mln USD” – dodał William Carey.

„W ciągu II kwartału zmniejszyły się stany magazynowe na rynku, a ceny surowców utrzymywały się na najniższych w tym roku poziomach, co pozytywnie wpłynęło na wyniki operacyjne Spółki w II kwartale. Postrzeganie rynków wschodzących poprawiło się w ciągu II kwartału, wpływając na umocnienie się lokalnych walut, co miało pozytywny wpływ na rentowność naszej działalności importowej. Biorąc pod uwagę starania zarządzających nakierowane na poprawę kapitału pracującego i zwiększenie efektywności biznesu, spodziewamy się wzrostu marży w drugim półroczu, w tym marży brutto do 35-36%, a marży operacyjnej do 17-18% w IV kwartale 2009 r.” – przekazał William Carey.

„Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania w drugiej połowie roku poprawy na rynku konsumenckim, mając większe udziały rynkowe i niższą bazę kosztową. Niedawno zakończona emisja akcji dostarczyła nam kapitału niezbędnego do wspomnianego powyżej nabycia dodatkowych udziałów w RAG od udziałowców mniejszościowych oraz do planowanego wykupienia udziałowców mniejszościowych w Parliament, co pozwoli nam szybciej osiągnąć synergie (wg przewidywań, od 30 do 40 mln USD, w skali roku), które powinny przynieść rezultaty począwszy od roku 2010. Zamierzamy uzyskać synergie w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat dzięki połączeniu redukcji kosztów oraz rozwoju wysokomarżowego portfolio i wzrostu sprzedaży. Biorąc pod uwagę utrzymujące się solidne przepływy finansowe z działalności, które zmniejszają dźwignię operacyjną netto, oraz pozyskane środki z emisji akcji, bilans CEDC jest wystarczająco dokapitalizowany, aby pokryć nadchodzące zobowiązania” – zakończył William Carey.

Spółka potwierdza także prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 1,55 miliarda USD – 1,68 miliarda USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na poziomie 2,40 USD – 2,65 USD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu