Promocja Strzelina z Charakterem

W czerwcu 2009 agencja Charakter Consulting zakończyła pracę nad Strategią Promocji Miasta i Gminy Strzelin. Autorzy dokumentu mają nadzieję, że zaproponowana wizja marki Strzelin jako miasta, które „zmierza do celu”, stanie się skutecznym narzędziem budowy nowego wizerunku i rozwoju Strzelina.

Naszym zadaniem było zaproponowanie właściwej drogi do celu, którym jest silna marka Strzelin. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania przyczynią się do poprawy wizerunku Strzelina w oczach mieszkańców oraz podniosą jego atrakcyjność w oczach turystów i inwestorów – wyjaśnia Mateusz Rolik, wiceprezes Charakter Consulting. Oczekiwanym rezultatem realizacji Strategii Promocji będzie zbudowanie wizerunku Strzelina jako miejsca, które stawia sobie ambitne cele i je osiąga.

Analiza zasobów i potencjału promocyjnego miasta i gminy Strzelin wykazała, że w pierwszym etapie promowana powinna być wizja przyszłości, a dopiero następnie kolejno realizowane pomysły, projekty oraz produkty turystyczne i kulturalne. Budowa nowego wizerunku Strzelina i okolic uwzględniać powinna wykorzystanie jego relacji z Wrocławiem, Dolnym Śląskiem i miastami konkurencyjnymi. Zaproponowane przez Charakter kierunki działań wykorzystują aktualne trendy europejskie i światowe, które w oczach autorów dokumentu stwarzają małym miastom najwięcej szans promocyjnych i rozwojowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu