EFL podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

3 sierpnia 2009 roku Europejski Fundusz Leasingowy podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. W jej wyniku otrzyma pożyczkę w wysokości 70 milionów euro na finansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

EBOR jest już trzecią  międzynarodową instytucją, obok Europejskiego Banku Inwestycyjnego  i Banku Rozwoju Rady Europy, w której EFL uzyskał finansowanie. W wyniku podpisanych umów, EFL łącznie pożyczył kwotę 280 milionów euro. Drugie tyle przeznaczy natomiast z własnych funduszy. W najbliższym czasie Spółka sfinansuje więc inwestycje sektora MSP o wartości 560 milionów euro.

„Współpraca z tak prestiżową instytucją, jaką jest EBOiR, to dla nas ogromny sukces. Podpisanie umowy potwierdza stabilną pozycję EFL i jest przejawem zaufania, jakim cieszymy się wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Świadczy to o tym, że nasza firma jest wiarygodnym  i odpowiedzialnym partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli spełnić oczekiwania przedsiębiorców  i przyczynić się do rozwoju ich biznesu, a tym samym do pobudzenia gospodarki”– mówi Andrzej Krzemiński, Prezes EFL SA.

„Poprzez zapewnienie niezbędnego finansowania, pożyczka ta będzie miała wpływ na gospodarkę Polski, wypełniając braki w przepływach gotówki spowodowane trwającym kryzysem. W tym momencie niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwa odzyskały dostęp do finansowania, dzięki któremu będą mogły zachować ciągłość swojej działalności i przygotować się na moment odbicia rynkowego” – mówi Lucyna Stańczak, Dyrektor EBOiR na Polskę.

„Spowolnienie gospodarcze jest szczególnie dotkliwe dla firm z sektora MSP. Przedsiębiorcy ograniczają inwestycje, a wolne środki przeznaczają przede wszystkim na bieżącą obsługę. Zapewnienie im możliwie najkorzystniejszych warunków finansowania traktujemy więc priorytetowo” – mówi Mariusz Kolwas, Wiceprezes Zarządu EFL SA.

Przyjmując, że średnio umowa leasingowa opiewa na kwotę 40 000 euro, zgromadzone przez EFL fundusze pozwolą na sfinansowanie inwestycji dla 14 000 polskich przedsiębiorstw. Firmy  z sektora MSP będą mogły ubiegać się o leasing na bardzo korzystnych warunkach, co umożliwi podniesienie ich rentowności oraz poprawę pozycji wobec konkurencji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu