Przejdź do treści

Do partii politycznych

Szanowni Państwo – Partnerzy, Konkurenci i Przeciwnicy Polityczni, pragnę poinformować, że Partia Demokratyczna – demokraci.pl jako pierwsza z partii politycznych działających w Polsce uruchomiła nowoczesną stronę internetową, która ma ten walor, że jest dostępna dla osób słabo widzących i niewidomych. Strona ta posiada zarówno mechanizm powiększania czcionki, jak i możliwość edytowania w wersji skontrastowanej, a także taką hierarchię dostępności informacji, która pozwala na bezproblemowe przetwarzanie przez czytarki treści strony na wersję głosową. W ten sposób nasza partia daje wyraz temu iż przeciwstawia się wykluczeniu cyfrowemu, które jest zjawiskiem negatywnym. Internet to wolność XXI wieku należna każdemu bez wyjątku.

Internet to dostęp do wiedzy, informacji, zdobyczy kultury, usług i handlu, do wykonywania pracy, uprawiania hobby oraz po prostu dostęp do innych ludzi, czyli e-integracja. Wszyscy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia powinniśmy mieć możliwość uczestniczenia w rewolucji informacyjnej.

Wzywamy Państwa do podjęcia trudu w walce z wykluczeniem cyfrowym. Nie uważamy, że wszystkie osoby które są dotknięte e-wykluczeniem z powodu wad wzroku powinny i będą podzielać akurat nasze poglądy polityczne. Uważamy jednak iż powinny mieć dostęp do pełnej i szerokiej informacji oraz oferty politycznej. Stąd zachęcamy Państwa do dokonania niezbędnej modernizacji swoich stron internetowych na wzór naszej strony dostępnej pod adresem: www.demokraci.pl.

Brygida Kuźniak