Powstanie zachodnia obwodnica Mrągowa

Powstanie zachodnia obwodnica Mrągowa, na którą czekają zarówno mieszkańcy miasta, jak i kierowcy. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zachodnia obwodnica miasta powstanie do końca czerwca 2011 r. W piątek, 31 lipca 2009 r. podpisana została umowa na realizację projektu. To pierwsza podpisana umowa w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Mrągowo. Obwodnica pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 59 prowadzącej z Giżycka do Rozogi z drogą krajową nr 16. Jezdnię wytyczono w nowym miejscu. Podczas prac budowlanych powstaną również połączenia z istniejącym układem drogowym oraz stworzonych zostanie 2,3 km dróg dojazdowych. Objazd, którego całkowita długość wyniesie 6,56 km zostanie oddany do użytku w 2011 r.

Głównym celem budowy obwodnicy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności Mrągowa jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nowej drodze ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza obszar zurbanizowany. Za realizację objazdu odpowiedzialna będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Umowa została podpisana na kwotę 199 259 258 zł, w tym koszt  robót budowlanych wyniesie około 140 mln zł zaś dofinansowanie z funduszy strukturalnych 95 719 840 zł.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowane w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Inne projekty drogowe realizowane w województwie warmińsko – mazurskim w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Oprócz rozpoczynającej się właśnie mrągowskiej inwestycji w województwie warmińsko – mazurskim zrealizowane zostaną jeszcze 3 projekty w zakresie infrastruktury drogowej:

1.      Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15

2.      Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65

3.      Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Beneficjentem wszystkich powyższych projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. W latach 2007 – 2013 na te 4 projekty drogowe w województwie zostanie wydane 231,54 mln euro, a wartość dofinansowania z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) szacuje się na 128,36 mln euro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu