Raport Money.pl: Rząd ściął rezerwy budżetowe o 10,5 mld zł. Na walkę z grypą nie

Wirus A H1N1 zaatakował już blisko 90 osób w Polsce i 176 tysięcy na całym świecie. A najgorsze przyjdzie jesienią – ostrzegają specjaliści. Tymczasem rząd ściął rezerwy budżetowe aż o ponad 10,5 mld złotych. Money.pl sprawdził, czy wystarczy pieniędzy na walkę z pandemią.

– Służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne przygotowują się do sezonu grypowego, który tej jesieni może być trudniejszy niż te wcześniejsze – ostrzega Zsuzsanna Jakab z Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób.

Money.pl już w maju dotarł do dokumentu Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że trzeba wydać aż 210 mln złotych, aby zabezpieczyć szczepionki przeciw grypie tylko dla 20 procent Polaków. Do tego trzeba doliczyć koszty przechowywania. Aby skutecznie walczyć z pandemią, należałoby znaleźć w sumie około 400 mln zł.

Dla ratowania budżetu minister finansów Jan Rostowski ściął tzw. rezerwy celowe w wielu ministerstwach. Zabrał z tej puli łącznie 10,5 mld zł. Tegoroczna ustawa budżetowa zakładała aż 34,47 mld zł, tymczasem nowelizacja obniżyła tę kwotę do 23,88 mld zł.

Jednak – jak sprawdził Money.pl – kwota przeznaczona na walkę z pandemią nie została ruszona. Jak informuje Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, resort do dyspozycji ma jedną rezerwę celową o nazwie Ratownictwo medyczne. Kwoty 1,79 mld zł nie objęły oszczędności budżetowe. W przeciwieństwie do rezerw innych resortów.

W obliczu powodzi i niestabilnej pogody rezerwa na kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wciąż dysponuje 753,9 mln zł. Również kryzysowa sytuacja związana ze świńską grypą spowodowała, że rezerwa zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt nie została uszczuplona i wynosi 276,8 mln zł.

Źródło: MF

Również na dopłaty do paliwa rolniczego jest pół miliarda złotych. Ubezpieczenie upraw rolnych wciąż może liczyć na rezerwę 150 mln zł. Nadal będziemy aktywni we wspieraniu inicjatyw politycznych. Rezerwa Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego to 130 mln zł w tym roku.

Program Pomoc w zakresie dożywiania (200 mln zł) i dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego (427 mln zł) zachowały dawny poziom. Wysoki priorytet mają również prace przygotowawcze do powszechnego spisu ludności. Rezerwa na ten cel w wysokości 138 mln zł została nietknięta.

Fundusze zachowały również rezerwy m.in. na wydatki związane z EURO 2012 (500 mln zł), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (62,7 mln zł), Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (35 mln zł), Wyprawka Szkolna (35 mln zł), udostępnianie szerokopasmowego internetu (25 mln zł).

Kto stracił najwięcej

Cięcia idące w miliardy poczyniono w rezerwie na finansowanie polityki rolnej i rybackiej oraz innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Pierwotnie przeznaczono na nią łącznie 23,4 mld zł. Kwota zmalała do 16,4 mld zł. Budżet zaoszczędził więc 7 mld zł.

* programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych

Źródło: MF

Blisko 1,4 mld zł straciła rezerwa na realizację świadczeń rodzinnych i tych z funduszu alimentacyjnego. Podobny los spotkał rezerwę solidarności społecznej (z 1,14 mld zł do 1 mln zł). To dało kolejne 2,4 mld zł oszczędności. Finansowanie niemal w całości (ok. 300 mln zł) straciły zadania wynikające z obniżenia wieku szkolnego.

źródło: MF

O 100 mln zmniejszyła się rezerwa na pomoc społeczną. Narodowy Program Stypendialny zubożał o około 130 mln zł. Co ciekawe, relatywnie mało zaoszczędzono na rezerwie na zwiększenie i modernizację systemu wynagrodzeń w administracji – jedynie o 40 mln zł do łącznie 150 mln zł.

Oberwało się też polskiej nauce

Za to znaleziono oszczędności w niektórych rezerwach w zakresie nauki i oświaty. Dofinansowanie badań naukowych straciło 400 mln zł. Fundusze przycięto programowi Przyjazna Szkoła. Jedynie 13 mln zł (wobec 30 mln zł pierwotnie) przeznaczono na kulturę i dziedzictwo. Koszty podnoszenia jakości oświaty oddały kasie państwowej 14 mln zł.

Zmniejszono również rezerwy na kredyty. Na dotowanie programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich zmniejszono fundusze z 138 mln zł do 65,4 mln zł. Rezerwa na kredyty na infrastrukturę drogową i portową stopniała z 154 mln zł do 143 mln zł.

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/rzad;scial;rezerwy;wystarczy;na;walke;ze;swinska;grypa,152,0,492696.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu