Frost & Sullivan – Ostatnie zamachy w Dżakarcie kolejnym dowodem na potrzebę kontroli standardów bezpieczeństwa w hotelach

W związku z rosnącym zagrożeniem atakami terrorystycznymi na całym świecie, należy jak najszybciej skontrolować standardy bezpieczeństwa w branży hotelarskiej. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba ataków, w wyniku których śmierć ponieśli goście hotelowi, znacznie wzrosła. Ostatnie wybuchy w hotelach Ritz-Carlton i Marriott w Dżakarcie to kolejne dowody na to, iż potrzeba weryfikacji bezpieczeństwa stała się niezwykle pilna.

W tym celu, specjalnie na potrzeby klientów z branży hotelarskiej, globalna firma doradcza Frost & Sullivan opracowała Program Doskonałości Zabezpieczeń. Dorman Followwill, partner w firmie Frost & Sullivan, wyjaśnia: „Głównym celem Programu jest opracowanie obiektywnych, wymiernych i niezależnych danych dotyczących poziomu bezpieczeństwa w konkretnym hotelu, z uwzględnieniem szerokiego spektrum kluczowych zmiennych. Po przeprowadzeniu takiej oceny, szczegółowe informacje z zakresu oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danego hotelu pozostaną ściśle chronione.

W długoterminowej perspektywie planujemy, we współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi i przedstawicielami światowych sieci hotelowych, opracowanie systemu ratingu branży, który będzie można udostępniać ograniczonej grupie akredytowanych podmiotów typu biura podróży, korporacje, agencje ubezpieczeniowe i organizacje rządowe. Pozwoli to na lepsze zrozumienie, jakich zabezpieczenień mogą się spodziewać podróżujący po świecie turyści”. Na potrzeby tego przedsięwzięcia firma Frost & Sullivan podjęła współpracę z międzynarodową grupą konsultacyjną ds. walki z terroryzmem, SDS Group, która jest częścią notowanej na Alternative Investment Market (AIM), Pentagon Protection plc.

Dyrektorem technicznym SDS Group jest dr John Wyatt, MBE, pełniący funkcję konsultanta ONZ ds. wybuchów na Europę i Afrykę Płn. Publikacja White Paper pt. Poprawa bezpieczeństwa w hotelach we współczesnym, nieprzewidywalnym świecie” to pierwszy, wymierny efekt współpracy Frost & Sullivan i SDS Group.

Badanie w ramach oceny ryzyka w hotelach

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kontroli zabezpieczeń hotelowych, Frost & Sullivan współracuje z luksusowymi hotelami na całym świecie, przeprowadzając kompleksowe badania stanu i standardów posiadanych zabezpieczeń. Dorman Followwill podkreśla: „Każdy nasz klient może zwrócić się z prośbą o przeprowadzenia Badania Doskonałości Zabezpieczeń w hotelu bądź sieci hotelowej. Otrzyma dogłębną i poufną ocenę wraz z wyszczególnieniem kluczowych wniosków płynących z badania.

Przyznajemy ratingi w odpowiednich kategoriach zabezpieczeń, takich jak rodzaj budynku, szklenia, systemu ochrony obwodowej, systemu kontroli dostępu, skuteczności systemu monitoringu, planowania procedur w sytuacjach nadzwyczajnych, wyszkolenia personelu itp. Frost & Sullivan planuje poszerzyć swoją listę branż nominowanych do nagród za najlepsze praktyki (Best Practice Award), wyróżniając hotele gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa w obecnych czasach”.

Kursy szkoleniowe dla menedżerów ds. bezpieczeństwa w hotelach

Poza badaniami polegającymi na ocenie ryzyka w hotelach na całym świecie, firma Frost & Sullivan oraz SDS Group oferują także kursy szkoleniowe dla menedżerów ds. bezpieczeństwa hoteli i innych członków obsługi. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów, posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony hoteli i innych obiektów (tzw. „miękkich celów”).

Tematyka kursów szkoleniowych skupia się wokół poradnictwa policji i władz rządowych, kierowanego do menedżerów hoteli, i dotyczy praktycznych aspektów poprawy zabezpieczeń w otoczeniu hoteli, a także środków, jakie należy przedsięwziąć w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Trzydniowe kursy szkoleniowe dla menedżerów ds. bezpieczeństwa w hotelach odbywają się co miesiąc w Londynie. Wciąż są wolne miejsca na kursach w dniach: 21-23 września, 19-21 października, 16-18 listopada oraz 14-16 grudnia br.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: http://www.hser.info

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu