Ericsson przejmie większościowe udziały w północnoamerykańskim oddziale firmy Nortel wyspecjalizowanym w technologiach bezprzewodowych

Ericsson podpisał umowę o przejęciu części działu sieci telekomunikacyjnych (Carrier Networks) firmy Nortel w Ameryce Północnej, obejmującą technologie CDMA i LTE. Przejęcie nastąpi w formie sprzedaży aktywów za 1,13 mld USD w gotówce bez uwzględnienia długów. Informację tę podano po rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez Nortela. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez sąd oraz ogólnie przyjętym wymaganiom prawnym.

Ericsson przejmie bazę instalacji oraz zdrowe ekonomicznie przedsiębiorstwo, które dostarcza technologie CDMA i usługi pomocy technicznej największym operatorom telekomunikacyjnym. Będzie mógł również współpracować z największymi północnoamerykańskimi operatorami sieci komórkowych, pomagając im we wdrażaniu technologii LTE. Wzmocni to pozycję firmy Ericsson na tym rynku, zwłaszcza że Ameryka Północna jest jednym z pierwszych regionów wprowadzających standard LTE. Dotychczasowi klienci firmy Nortel, z których wielu poparło to przejęcie, zyskają natomiast solidnego dostawcę.

„Przejęcie północnoamerykańskiego działu firmy Nortel wyspecjalizowanego w technologii CDMA ułatwi nam rozszerzenie działalności w tym regionie, ponieważ nawiążemy tam nowe relacje handlowe z operatorami migrującymi do sieci LTE. Zyskamy również 2 500 nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, z których około 400 zajmuje się badaniami i rozwojem technologii LTE, co z pewnością ułatwi nam realizacje długoterminowych strategii na rynku północnoamerykańskim. Transakcja ta, podobnie jak umowa o usługi zawarta niedawno z firmą Sprint, zapewni naszej firmie miejsce wśród największych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych w Ameryce Północnej” – powiedział Carl-Henric Svanberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson.

Transakcja obejmuje kontrakty o dużej wartości z północnoamerykańskimi operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Verizon, Sprint, U.S. Cellular, Bell Canada i Leap, w zakresie technologii CDMA, a także aktywa związane z technologią LTE oraz niektóre patenty i licencje patentowe dotyczące obu tych standardów. Klienci firmy Nortel mają zagwarantowane stałe wsparcie techniczne dla zainstalowanych już rozwiązań CDMA oraz ścieżki migracji do sieci LTE.

Dział CDMA firmy Nortel w Ameryce Północnej wygenerował w 2008 r. przychody w wysokości około 2,0 mld USD, głównie dzięki dobremu asortymentowi produktów i usług. Przewiduje się, że w przyszłości koszty badań i rozwoju technologii CDMA będą stosunkowo niskie w porównaniu z innymi technologiami.

W 2008 r. Ericsson osiągnął na rynkach północnoamerykańskich sprzedaż w wysokości 17,9 mld SEK (2,7 mld USD), z czego większość przypada na urządzenia GSM i WCDMA oraz związane z nimi usługi. Przejęcie to, wraz z niedawną umową o usługi zawartą z operatorem komórkowym Sprint, sprawi, że Ameryka Północna stanie się największym regionem działalności szwedzkiego przedsiębiorstwa, zatrudniającym około 14 tysięcy pracowników.

Solidny profil finansowy przejętych działów zapewni firmie Ericsson znacznie większe przychody i zyski.  Wzrost zysków na skutek przejęcia spodziewany jest po upływie roku od sfinalizowania transakcji. Prezesem działu CDMA został Magnus Mandersson, obecny szef firmy Ericsson na Europę Północną, a dyrektorem generalnym – Richard Lowe z firmy Nortel.

„Obie firmy łączy wieloletnie zaangażowanie w rozwój technologii i innowacje. Cieszymy się również, że do naszego zespołu dołączą pracownicy firmy Nortel. Ich zaangażowanie i wydajność w tym trudnym okresie zrobiły na nas duże wrażenie” – powiedział Magnus Mandersson, prezes działu CDMA firmy Ericsson.

„Umowa z firmą Ericsson gwarantuje naszym działom CDMA i LTE pewną i stabilną przyszłość. Klienci, którzy planują migrację do technologii LTE, mają zapewnione wsparcie lidera branży, a wielu pracowników wyspecjalizowanych w technologiach bezprzewodowych będzie mogło rozwijać swoją kreatywność i innowacyjność w firmie Ericsson” – powiedział Richard Lowe, prezes działu sieci telekomunikacyjnych (Carrier Networks) firmy Nortel.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez sądy upadłościowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, wymaganiom przepisów prawnych i innym warunkom.

Ericsson jest wiodącym na świecie dostawcą usług i serwisów dla operatorów telekomunikacyjnych. Będąc liderem rynku technologii komórkowych 2G i 3G, dostarcza usługi komunikacyjne i zarządza sieciami, które służą ponad 195 milionom użytkowników. Portfolio firmy zawiera infrastrukturę sieci stałych i mobilnych, Internet szerokopasmowy oraz rozwiązania multimedialne dla operatorów, firm i deweloperów. Spółka Sony Ericsson zapewnia konsumentom spersonalizowane telefony komórkowe.

Ericsson realizuje wizję „komunikacji dla wszystkich” poprzez innowacje, technologie i zrównoważone rozwiązania biznesowe. Firma jest obecna w 175 krajach, w 2008 roku ponad 75.000 pracowników wygenerowało dochód wysokości 32,2 miliardów USD (209 miliardów SEK). Założona w 1876 roku z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, firma Ericsson jest obecna na giełdach OMX Nordic Exchange Stockholm i NASDAQ.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu