Carlsberg Polska szkoli z unijnym wsparciem

  • by

Już ponad 1200 uczestników wzięło udział w szkoleniach w ramach „Programu Rozwoju Umiejętności i Kompetencji Pracowników Carlsberg Polska” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkoleń w Carlsberg Polska, realizowany w okresie od stycznia 2009 do 31 lipca 2010, jest dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki’.

Pierwsze miesiące projektu pokazały, że dofinansowanie z EFS daje możliwość stworzenia elastycznego programu szkoleń wspierającego strategię biznesową międzynarodowej korporacji oraz indywidualne aspiracje pracowników, poprzez rozwój kompetencji z obszaru przywództwa, produkcji, obsługi klienta, sprzedaży, a także wzmocnienie umiejętności interpersonalnych związanych z komunikacją, zarządzaniem czasem czy asertywnością.

„Inwestowanie w ludzi jest wpisane w strategię Carlsberg Polska. Zdobycie unijnego dofinansowania pozwoliło nam zwiększyć skalę szkoleń i ich zasięg tematyczny, szczególnie w czasach, kiedy ogranicza się budżety.” – mówi Katarzyna Brożek, Lider Projektu i Manager ds. Personalnych w Carlsberg Polska.

„Włączyliśmy wymogi procedur unijnych do systemów funkcjonujących w Carlsberg Polska. Udało nam się maksymalnie wykorzystać to, co już mamy (system finansowy SAP, workflow, procedurę zakupową), aby nie tworzyć dodatkowej biurokracji” – dodaje Koordynator Projektu.

Dodatkowo środki EFS umożliwiły:

  • Połączenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (rozwój nie tylko pracowników – uczestników szkoleń, ale także zdobywanie nowych doświadczeń przez pracowników jako trenerów wewnętrznych)
  • Dofinansowanie szkoleń branżowych (np. szkolenia na temat wprowadzania produktu na rynek, szkolenia produkcyjne).

„W czasach, kiedy firmy ucinają szkolenia, my mamy je zapewnione” – cieszy się w ankiecie ewaluacyjnej jeden z pracowników produkcji z browaru.

„Od początku projektu zrealizowaliśmy 94 grupy szkoleniowe, w których udział wzięli pracownicy ze wszystkich działów firmy i wszystkich lokalizacji, w których Carlsberg ma swoje biura. Wszystkie dotychczasowe szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez pracowników” – mówi Katarzyna Trochimiak, Koordynator projektu

„Program wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe: strategiczne gry biznesowe oraz elementy e-learningu.” – dodaje Katarzyna Trochimiak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu