Kolejne projekty EFS realizowane przez House of Skills

Firma szkoleniowo – doradzcza House of Skills otrzyma dofinansowanie z EFS na dwa projekty szkoleniowe w ramach otwartego konkursu POKL/2.1.1/2009/O . Komisja Oceny Projektów PARP zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs POKL/2.1.1/2009/O. W ramach tego konkursu House of Skills złożyło dwa wnioski. Obydwa wnioski zyskały akceptację  Komisji Oceny Projektów. Łączna kwota ich dofinansowania to 3 535 681, 60 pln.  Projekty noszą nazwy: „Akademia Gościnności” i „Instytut Rozwoju Innowacji”.

Pierwszy z nich, „Akademia Gościnności” skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników małych i średnich firm z branży turystycznej i hotelarskiej działających na terenie całego kraju. Projektem objętych zostanie 620 osób (w tym 120 z kadry menedżerskiej).  Uczestnicy wezmą udział w 5 szkoleniach, na których będą poruszone zagadnienia profesjonalnej obsługi klienta: prezencja i savoir vivre, trudne sytuacji w obsłudze, sprzedaż usług  przez telefon. Jedno szkolenie, adresowane do  menedżerów będzie poświęcone zarządzaniu jakością obsługi klienta. Projekt rozpoczyna się we wrześniu bieżącego roku i potrwa do połowy roku 2011. Wartość jego dofinansowania z EFS wynosi 2 667 770,00 pln.

„Instytut Rozwoju Innowacji” to program ogólnych szkoleń, którego celem jest podniesienie kompetencji w obszarach związanych z innowacją u 240 pracowników sektora małych i średnich firm oraz 156 pracowników dużych przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Dzięki temu programowi kadra zarządzająca będzie miała szansę rozwinąć swoje umiejętności budowania innowacyjnych strategii i angażowania zespołów pracowniczych w innowację, natomiast pracownicy niższego szczebla będą mogli nauczyć się nowoczesnych metod pracy. Program zostanie zrealizowany do 2011 r. Wartość dofinansowania projektu z EFS to 867 911,60 pln.

„Akademia Gościnności”  oraz „Instytut Rozwoju Innowacji” są kolejnymi programami House of Skills, które otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej połowie lipca PARP ogłosił wyniki zamkniętego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1. Wówczas 12 wniosków złożonych przez firmę, na łączną kwotę 23 843 559,39 pln., uzyskało aprobatę Komisji Oceny Projektów. Wynik ten dotyczył konkursów rozstrzygniętych w 2008 r. oraz 2009 r. w ramach perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 w działaniu POKL 2.1.1.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu