iMed24 giełdowego Comarch certyfikowany przez HON przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

przez | 29/07/2009

Portal iMed24 może poszczycić się znakiem HONcode. Portal www.imed24.pl rozwijany jest przez firmę iMed24 SA wchodzącą w skład grupy kapitałowej Comarch. Dzięki znakowi jakości HONcode każdy użytkownik systemu iMed24 ma pewność, że system jest wiarygodny i zgodny z normami ochrony internautów przed wprowadzającą w błąd informacją medyczną.

iMed24 to oprogramowanie dla przychodni i gabinetów lekarskich pozwalające placówkom medycznym lepiej zorganizować procesy obsługi pacjentów i poprawiać  ich konkurencyjność. Pacjentom pozwala umawiać się na wizyty za pośrednictwem Internetu, otrzymywać maile  i wiadomości SMS z powiadomieniami z przychodni, a także uzyskiwać dostęp do swojej dokumentacji medycznej przez Internet.

Stworzona w 1995 roku Fundacja Zdrowie w Internecie (The Health on the Net Fundation –  HON) jest organizacją pozarządową, non profit, akredytowaną przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ.  Fundacja koncentruje się na kwestiach dotyczących dostarczania informacji zdrowotnych, które respektują normy etyczne w Internecie. The Health on the Net Fundation stara się uporać z ogromną ilością informacji w sieci i w tym celu opracowała kodeks postępowania HONcode. Kodeks ten to wynik wielopodmiotowego porozumienia w sprawie norm z zakresu ochrony internautów przed wprowadzającą w błąd informacją medyczną, który obejmuje 8 zasad, wymagających od portalu m.in. odpowiednio wykwalifikowanej kadry zajmującej się serwisem, poufności informacji, profesjonalizmu, jawności finansowania oraz uczciwości w reklamie i polityce redakcyjnej.

W procesie certyfikowania przez The Health on the Net Fundation system iMed24 został sprawdzony pod kątem tych zasad.

– Aby spełnienie wszystkich założeń HONcode było możliwe, trzeba było trzymać się określonych wytycznych już na samym początku, w momencie, kiedy dopiero tworzyliśmy system i stronę www.imed24.pl – mówi Adam Kołodziejczyk, Dyrektor Centrum iMed24 SA.

Pozytywna opinia na temat portalu uprawnia iMed24 do zamieszczenia znaku HONcode na stronie internetowej systemu. Portal iMed24 został również uwzględniony w wyszukiwarce Fundacji, tak aby każdy z internautów poszukujących wiarygodnej informacji medycznej mógł odnaleźć iMed24 wśród bazy zweryfikowanych przez HON witryn.

– Uzyskanie przez iMed24 certyfikatu HONcode jest naszym wielkim sukcesem. Znak HONcode wzmocni naszą pozycję i jeszcze bardziej nas uwiarygodni wśród obecnych i przyszłych Partnerów oraz użytkowników systemu iMed24 – dodaje Adam Kołodziejczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.