Bezpieczny zysk

Przychody F-Secure wzrosły o 16% w pierwszej połowie 2009r. Firma odnotowała 29% wzrost sprzedaży rozwiązań oferowanych jako usługa przez dostawców internetu.

Firma F-Secure przedstawiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszą połowę 2009 r. Łączny przychód osiągnął poziom 62,3 ml euro, co oznacza 16% wzrost w porównaniu z pierwszą połową 2008 r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 14,1 mln euro i był wyższy o 32% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. To duży wzrost, zwłaszcza w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej.

F-Secure oferuje pełen zakres usług dodanych operatorom dzięki przejęciu firmy Steek, dostawcy oprogramowania do przechowywania i zarządzania danymi online dla operatorów stacjonarnych oraz komórkowych.  Model biznesowy oprogramowania jako usługi (SaaS – Software as a Service) jest dla F-Secure znaczącym czynnikiem wzrostu od 2000 r. Firma stała się pionierem we wdrażaniu tego modelu w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Obecnie współpracuje z ponad 200 partnerami-operatorami.

Kimmo Alkio, dyrektor generalny F-Secure, powiedział: „Model biznesowy oprogramowania jako usługi stanowi znaczną wartość dla naszych klientów i partnerów, czego potwierdzeniem jest jego rozwój nawet w obecnych niepewnych czasach. Dowodem tego rozwoju jest wzrost sprzedaży rozwiązań przez operatorów o niemal 1/3, w stosunku do pierwszej połowy 2008 r. Przejęcie przez F-Secure technologii firmy Steek i jej partnerów handlowych dodatkowo umacnia naszą pozycję na rynku dostawców oprogramowania jako usługi. Szybki rozwój branży przechowywania danych online to dla nas znakomita okazja do zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług operatorom. Pragniemy być liderem wśród dostawców zabezpieczeń i powiązanych z nimi usług o wartości dodanej dla operatorów, a przez to i dla konsumentów. To przejęcie znacznie przybliża nas do realizacji tego celu”.

Pełne wyniki finansowe firmy F-Secure za 2009 r. dostępne są na stronie:
http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/investor-relations/stock-exchange-releases/2009/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu