ATEN wprowadza oprogramowanie CC2000 Control Center Over the NET™

ATEN International, wiodący projektant, producent oraz dystrybutor zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych, wprowadza oprogramowanie CC2000 Control Center Over the NET™. Program jest elementem Rozwiązania do Scentralizowanego Zarządzania Infrastrukturą IT (CITIMS). CC2000 oferuje możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami ALTUSEN Over the NET™ podłączonymi do sieci – włączając przełączniki KVM Over the NET™, urządzenia Serial Over the NET™ oraz Power Over the NET™ – za pomocą jednego portalu. CC2000 posiada jeden serwer master i aż do 31 serwerów typu slave. Wszystkie serwery z CC2000 mogą „obserwować” i zarządzać nawzajem urządzeniami, zapewniając 24-godzinną kontrolę przez cały rok.

CC2000_Diagram_smaller

Model master-slave chroni transfer danych dzięki wbudowanej funkcji redundancji umożliwiającej automatyczne tworzenie kopi zapasowych bazy danych serwera master, slave i innych urządzeń oraz aktualizację bazy danych w czasie rzeczywistym. Redundancja gwarantuje, że w sytuacji, w której którykolwiek z serwerów przestanie działać, system zarządzania CC2000 kontynuuje swoje funkcjonowanie, a inny wolny serwer slave przejmuje zadania niedziałającego serwera do czasu, gdy ten odzyska sprawność. Funkcja podwójnej redundancji, dzięki której każdy serwer typu slave posiada swój serwer zastępczy, zapewnia stały i niezakłócony dostęp do wszystkich zainstalowanych urządzeń.

Dodatkowo, port KVM, port seryjny oraz gniazdo sieciowe urządzenia mogą zostać zestawione i zaprezentowane na tej samej stronie WWW, która służy administratorom do sprawowania nad nim kontroli. Administratorzy IT mają ponadto możliwość włączania, wyłączania oraz restartowania wielu gniazd sieciowych urządzeń za pomocą jednego kliknięcia myszką. Ten zintegrowany, oparty na przeglądarce interfejs, umożliwiający dostęp do urządzeń bez konieczności łączenia się z interfejsami różnych użytkowników sprawia, że proces zarządzania systemem jest łatwiejszy i bardziej wydajny.

“W nowoczesnej firmie kluczowymi stają się czynniki, które jednocześnie redukują koszty operacji IT i podnoszą ich produktywność. ATEN oferuje kompleksowe, dostępne przez stronę WWW Rozwiązanie do Scentralizowanego Zarządzania Infrastrukturą, które zapewnia wygodny, wydajny i scentralizowany dostęp i zarządzanie urządzeniami IT w wielu centrach danych oraz oddalonych od siebie biurach” – mówi Kevin Chen, prezes ATEN International.

CC2000 oferuje ogromne możliwości ochrony dostępu. Zewnętrzna i wewnętrzna procedura uwierzytelniania wraz z polityką bezpieczeństwa umożliwiają szczegółową konfigurację procedury autoryzacji użytkownika, nawet do poziomu port-by-port. Administrator może konfigurować prawa dostępu poszczególnych użytkowników do wybranych serwerów czy portów, czuwając nad bezpieczeństwem całej instalacji. Użytkownicy zaś posiadają szybszy i łatwiejszy dostęp do wszystkich urządzeń za pośrednictwem strony przeglądarki internetowej.

ATEN oferuje testowe wersje oprogramowania dostępne online. Za ich pomocą można zapoznać się z korzyściami, jakie niesie ze sobą praca z CC2000.

Wersja trialowa Rozwiązania do Scentralizowanego Zarządzania Infrastrukturą IT (CITIMS) dostępna online

Nowy produkt firmy ATEN – CITIMS – umożliwia administratorom IT zarządzanie urządzeniami IT znajdującymi się w różnych serwerowniach za pomocą jednego adresu IP oraz portalu. Dzięki jego wygodnym, bezpiecznym i scentralizowanym funkcjom zarządzania użytkownicy mogą zdalnie uzyskać dostęp do serwerów i urządzeń seryjnych będących w rozproszonych przestrzennie serwerowniach. Mogą oni także kontrolować zasilanie dzięki integracji wszystkich urządzeń ALTUSEN Over the NET™. Użytkownicy mają obecnie możliwość sprawdzenia funkcjonowania oprogramowania CC2000 oraz przełącznika KN4140v KVM Over the NET™ w trybie online. (http://www.aten.com/trial_c2kn/index.html)

Zarejestruj się teraz i pobierz wersję próbną CC2000

Użytkownicy, którzy posiadają już urządzenie z serii ALTUSEN Over the NET™ mogą zarejestrować swój produkt w systemie ATEN e-Support i pobrać wersję próbną CC2000 (licencja na 1 Master oraz 16 węzłów), która umożliwi im kontrolę nad całą siecią. Więcej informacji na temat promocji: http://www.aten.com/data/event/cc2000/webpage/index.html

Darmowa aktualizacja CC1000 do wersji CC2000

Dla użytkowników, którzy dotychczas zarządzali swoją siecią poprzez oprogramowanie CC1000 Control Center Over the NET™, ATEN oferuje bezpłatną aktualizację ich oprogramowania do wersji CC2000 (licencja na 1 Master i 128 węzłów). By pobrać bezpłatną aktualizację użytkownicy muszą zarejestrować swój produkt w systemie ATEN e-Support. Więcej informacji na temat promocji: http://www.aten.com/data/event/cc2000/webpage/index.html

Dostępność CC2000

Oprogramowanie do zarządzania CC2000 Control Center Over the NET™ jest już dostępne na rynku. W sprawie bliższych informacji prosimy o kontakt z firmą ATEN International (telefon: +886-2-8692-6789, fax: +886-2-8692-6577, email: marketing@aten.com, www.aten.com) lub z lokalnym dystrybutorem.

W Polsce dystrybutorem produktów ATEN jest firma AJM Electronics: www.ajm.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu