Znaczące wyniki operacyjne Grupy Jeronimo Martins za pierwsze półrocze 2009 roku

Grupa Jerónimo Martins odnotowała znaczący wynik operacyjny w pierwszym półroczu 2009 roku. Wzrost sprzedaży osiągnął kwotę 3380,6 milionów euro, co oznacza wzrost o 6,6% (21,6% przy stałych kursach wymiany) w stosunku do odpowiedniego okresu zeszłego roku, podczas gdy skonsolidowany przepływ pieniężny z działalności operacyjnej (EBITDA) wzrósł o 10,2% (26,0% przy stałych kursach wymiany). Zysk netto Grupy Jerónimo Martins wzrósł o 12.5% (23.3% wyłączając wpływ sprzedaży pozycji jednorazowych). Dobre wyniki są podparte wzrostem we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy i wzmocnione istotnymi korzyściami skali oraz konsolidacją modeli biznesowych w handlu detalicznym.

Warto odnotować pozytywny wpływ planu ekspansji wcielanego w życie w przeciągu ostatnich dwóch lat na ewolucję wyników sprzedaży. Wzrost powierzchni sprzedaży o 20,0% w pierwszym półroczu 2009 roku – przy 330 sklepach więcej niż w tym samym okresie roku 2008 – zdecydowanie przyczynił się do polepszenia wyników działalności operacyjnej poprzez synergię skali i wzrost wydajności, tworząc korzystne perspektywy kontynuacji wzrostu w przyszłości, nawet pomimo faktu, iż nowe sklepy nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości.

Biedronka umacnia się na pozycji lidera, sprzedaż rośnie o 33,4% (w PLN) Sieć Biedronka, część Grupy Jerónimo Martins, osiągnęła wzrost sprzedaży o 33,4% (w PLN) w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku oraz wzrost sprzedaży porównywalnej (tzw. like for like) o 7.9%. W ostatnich 12 miesiącach (pomiędzy lipcem 2008 a czerwcem 2009), Biedronka otworzyła 358 nowych sklepów w całym kraju. Na koniec czerwca 2009 roku Biedronka posiadała 1408 sklepów.

“Wzrost sprzedaŜy oraz ogólne wyniki Biedronki odzwierciedlają lojalność i zadowolenie klientów z naszej oferty składającej się z wysokiej jakości produktów żywnościowych produkowanych głównie w Polsce i oferowanych w codziennie niskich cenach.” – powiedział Pedro Pereira da Silva, Dyrektor Generalny JMD SA w Polsce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu