Kryniczanie chcą edukacji ekologicznej. Sondaż i podsumowanie akcji „…z natury segreguję!”

Zakończyła się wakacyjna odsłona akcji „…z natury segreguję!”. Przeprowadzony w ramach niej sondaż wśród mieszkańców Krynicy-Zdroju potwierdził potrzebę edukacji ekologicznej. Najlepszą formą promocji ochrony środowiska, według badanych, są happeningi.

Mieszkańcy Krynicy, odpowiadając na pytania sondażu uznali, że edukacja ekologiczna jest potrzebna od najmłodszych lat. Przyzwyczajanie dzieci do segregacji odpadów, wyrobiłoby w nich nawyk dbania o środowisko. Ciekawą i efektywną formą edukacji, według ankietowanych, są także happeningi organizowane w ramach większych akcji promujących troskę o naturę.

Zdecydowana większość kryniczan (ponad 90 %) interesuje się sytuacją ekologiczną w swoim miejscu zamieszkania i mówi, że wystarczająco dba o środowisko naturalne. 84% ankietowanych segreguje odpady, a ponad połowa z nich deklaruje, że robi to zawsze. Większość mieszkańców Krynicy-Zdroju segreguje odpady od momentu, w którym na terenie miasta ustawiono specjalne pojemniki na poszczególne odpady opakowaniowe.

Oczekiwania kryniczan spełnił realizowany przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA projekt „W Trosce o Naturę”. W ramach niego, od 13 lipca prowadzona była na terenie gminy akcja ekologiczna „…z natury segreguję!”. Udział w niej brały dzieci z całej okolicy. Zajęcia prowadzone były w świetlicach środowiskowych, ośrodkach kolonijnych i wypoczynkowych na terenie całej gminy.

Finał akcji odbył się 24 lipca b.r. na krynickiej scenie na Deptaku przy Pijalni Głównej. Imprezę otworzył wiceburmistrz gminy Krynica-Zdrój – Dariusz Reśko oraz prezes PSR – Krzysztof Kawczyński. Po uroczystym otwarciu nastąpiła prezentacja świetlic środowiskowych biorących udział w akcji. Dzieci zaprezentowały różne inscenizacje o tematyce ekologicznej m.in. eko-ślub, występ poświęcony „matce naturze”, piosenki i wiersze. Dzieci prezentowały także specjalne transparenty promujące segregację oraz ochronę przyrody. Występom przyglądała się liczna publiczność, przechodzący Deptakiem turyści, mieszkańcy Krynicy i dzieci biorące udział w akcji.

Prezentacje placówek były przeplatane konkursami, grami i zabawami ruchowymi dla wszystkich dzieci. Ogłoszono także wyróżnienia za prace plastyczne, techniczne i zaangażowanie uczestników oraz koordynatorów akcji z poszczególnych placówek. Dzieciom, które brały udział w konkursach wręczono nagrody ufundowane przez organizatorów i partnera – spółkę Cechini Dystrybucja.

Ostatnim elementem finału było otwarcie punktu wymiany WTON-ów (żetonów W Trosce o Naturę), które dzieci otrzymały za prawidłowo posegregowane worki odpadów. Rekordzista zebrał ponad 30 worków plastikowych i szklanych butelek oraz makulatury za co mógł wybrać nagrodę spośród sprzętu elektronicznego (m.in. mp4, komórek, odtwarzaczy DVD), sportowego, gier i książek.

Organizatorem akcji „…z natury segreguję!” jest Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, a jej partnerami w Krynicy byli: Urząd Miasta Krynica-Zdrój, spółka Cechini Dystrybucja, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów oraz operator komunalny firma Surpap. Program akcji jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Kolejne edycje akcji „…z natury segreguję!” odbędą się po wakacjach, najbliższa już na przełomie września i października w Kielcach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu