Impuls 5 w segmencie rozbudowanych systemów ERP

Najnowszy raport Biura badawczo-analitycznego DiS przynosi nowe spojrzenie na rynek systemów klasy ERP. Dostawcy podzieleni zostali na 5 grup ze względu na średnią ilość użytkowników przypadających na wdrożenie. System Impuls 5 autorstwa BPSC SA ponownie okazał się najwyżej notowanym, polskim rozwiązaniem tej klasy. Wcześniejsze badania DiS obejmujące branżę drzewno-meblarską również wykazały bardzo mocną pozycję systemu Impuls w tym segmencie rynku.

Przyjęte założenie podzieliło rynek dostawców na 5 segmentów. Kluczem stała się średnia ilość użytkowników, wyliczona na podstawie stosunku ogólnej liczby wdrożeń do ilości końcowych stanowisk korzystających z systemu. Analizie poddano ok. 60 produktów oferowanych polskim przedsiębiorstwom. Najpopularniejszy polski system klasy ERP/MRPII – Impuls 5 – umieszczony został  w segmencie określanym przez autorów raportu mianem rozbudowanych. Grupa systemów rozbudowanych obejmuje rozwiązania charakteryzujące się przeciętną liczbą użytkowników końcowych przypadających na wdrożenie pomiędzy 40 a 59. Oprogramowanie BPSC SA jest w tym segmencie bezapelacyjnym liderem zarówno pod względem liczby wdrożeń jak i ilości końcowych użytkowników. Pozostałe segmenty w jakich zostały umieszczone analizowane systemy określone zostały jako: pełne, typowe, oszczędne oraz mikro.

Obok ogólnych wyników Biuro badawczo-analityczne DiS podjęło się również oceny wdrożeń zaawansowanych systemów informatycznych w sektorze drzewno-meblarskim. Badaniu poddano 100 największych przedsiębiorstw tej branży zatrudniających łącznie ok. 70 tys. pracowników. Największy, 28 procentowy, udział w ogólnej liczbie wdrożeń przypadł BPSC SA, która wyprzedziła firmy SAP oraz ITM. Spośród argumentów przemawiających za wyborem systemu Impuls 5 najczęściej podkreślanymi były: konkurencyjna cena oraz rozwiązania dedykowane branży.

Szczegółowe wyniki analiz dostępne są w Monitorach IT Biura badawczo-analitycznego DiS: nr 12 (z 8 czerwca) oraz nr 14 (z 6 lipca)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu