Wdrożenie BanQsoft w Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Firma BanQsoft realizuje wdrożenie własnych systemów back office oraz front office w Raiffeisen Leasing Polska S.A. Projekt, który rozpoczął się na początku tego roku oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania produktami leasingowymi. Jego zakończenie jest planowane na wiosnę przyszłego roku.

Projekt wdrożeniowy opiera się na prostej koncepcji – każdy produkt oferowany w sektorze usług finansowych powinien być bezpośrednio dostępny we wszystkich kanałach sprzedaży. Dzięki systemowi obsługi back office CoreView, firma finansowa może działać w ramach swojego portfela, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej funkcjonalności wszystkim kanałom sprzedaży  oraz klientom, za pośrednictwem przyjaznych dla użytkownika interfejsów sieciowych. Wdrażany produkt to pełne rozwiązanie dla back office Raiffeisen Leasing Polska. Back office poszerzony będzie o moduł PreView obsługujący front office w punktach sprzedaży. Możliwe jest dalsze poszerzenie wdrożonego rozwiązania o moduły dla dealerów oraz moduł do generowania specjalistycznych raportów.

Podstawowym produktem jest CoreView – zorientowany na klienta system obsługi back office, który m.in. umożliwi Raiffeisen Leasing Polska definiowanie i rozliczanie produktów w dowolnej walucie. Najważniejsze obsługiwane produkty obejmują m.in. umowy kredytowe, leasingowe, umowy sprzedaży ratalnej oraz depozyty. System zawiera także moduły administracyjne przeznaczone do zarządzania flotą i finansowania zapasów.

Moduł front office, PreView, poza obsługą wniosków kredytowych / leasingowych, uwzględnia również opcję obsługi czynnych (aktywnych) umów. Wśród korzyści wymienić należy także interaktywną kontrolę nad umowami komisowymi i finansowaniem zapasów.

Raiffeisen Leasing Polska S.A. jest pierwszym klientem BanQsoftu na polskim rynku. Firma, mająca swą siedzibę w Sztokholmie, rozpoczęła działalność w Polsce w grudniu 2008, otwierając swe pierwsze biuro w Gdańsku. 1 sierpnia b.r. otwiera kolejne biuro w Warszawie i planuje szeroką ekspansję na polskim rynku. Jesienią firma zamierza rozpoczęcie pilotażu nowego produktu do zarządzania flotą pojazdów (FleetView).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu