Po 65. latach… nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie

W poniedziałek, 27 lipca br., o godz. 17.00, w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (ul. Koszykowa 26/28) zostanie uroczyście otwarta wystawa dokumentów przekazanych Bibliotece przez prof. Władysława Bartoszewskiego. Otwarciu ekspozycji „Po 65. latach… nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie” będzie towarzyszyła promocja najnowszej książki prof. Władysława Bartoszewskiego poświęconej Powstaniu Warszawskiemu.

W uroczystości udział wezmą: prof. Władysław Bartoszewski oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Biblioteka Publiczna od lat systematycznie obdarowywana jest przez Władysława Bartoszewskiego – uczestnika Powstania, oficera AK, wydawnictwami o tematyce powstańczej. Do 2004 roku otrzymała w sumie 452 numery prasy powstańczej. W 2009 roku Władysław Bartoszewski przekazał pozostałą część swojej kolekcji powstańczej, w tym rzadkie wydawnictwa krajowe z lat 1944-1950, polonika z okresu 1944-2003 (paryskie i londyńskie wydania emigracyjne, publikacje obce traktujące o Powstaniu Warszawskim), druki drugiego obiegu z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, materiały wydane na prawach rękopisu, druki krajowe z niszowych wydawnictw ostatnich lat oraz teki tematyczne zawierające artykuły prasowe o tematyce powstańczej, nadbitki, pamiątkowe druki ulotne. Obecnie Biblioteka posiada również korespondencje nadsyłaną przez czytelników kronik Powstania Warszawskiego – publikowaną przez W. Bartoszewskiego w tygodnikach „Świat” i „Stolica” – stanowiącą jedyny w swoim rodzaju dokument wieloletniej walki o prawdę o Powstaniu.

W programie przewidziano też promocję książki Władysława Bartoszewskiego pt. Powstanie Warszawskie. Na wydaną przez Świat Książki publikację złożyły się teksty autora dotyczące Powstania z lat 1944-2006 w opracowaniu dr Andrzeja K. Kunerta, który obok prof. Tomasza Szaroty weźmie udział w prezentacji książki. Pozycja jest precyzyjnie udokumentowana i bogato ilustrowana. Do wydawnictwa dołączono płytę CD z interaktywną prezentacją multimedialną niemieckich zdjęć lotniczych z czasów Powstania, uzupełnionych o pełne kalendarium Powstania, archiwalne zdjęcia naziemne, nagrania z powstańczej radiostacji Błyskawica i symulację przelotu samolotem nad zburzoną stolicą.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu