Jak pracodawcy realizują projekty wspólnie z przyszłymi pracownikami? – O programie społecznym firmy Elektrotim S.A.

W lipcu oficjalnie została zakończona II edycja konkursu ,,Elektryzująca Pasja”, realizowanego od 2007 r. przez firmę Elektrotim S.A. Aktywizacja zawodowa uczniów szkół średnich oraz pogłębianie wiedzy z dziedziny elektrotechniki to cele, które przyświecają programowi, mającemu za zadanie wypełnienie luki na rynku, jaka istnieje po ukończeniu szkoły, a przed znalezieniem pierwszej pracy.

Uczniowie chętnie zaangażują się w dodatkowe działania pozalekcyjne – pod warunkiem, że przyniosą im one wymierne efekty. Ważne jest uznanie wśród nauczycieli, kolegów i rodziców, a także możliwość zdobycia konkretnej wiedzy, przydatnej w zawodzie, nie bez znaczenia jest także gratyfikacja podejmowanych działań – m.in. takie były efekty badań przeprowadzonych przez firmę Elektrotim S.A. w szkołach średnich. Po określeniu potrzeb i oczekiwań uczniów oraz spotkaniach z kadrą pedagogiczną został zaprojektowany i wcielony w życie program dedykowany szkołom. W 1-szej edycji programu objęto nim szkoły na terenie województwa dolnośląskiego, w drugiej – włączono w działania również szkoły z województwa śląskiego.

,,Absolwenci szkół technicznych nie zawsze potrafią szybko odnaleźć się na rynku pracy, mimo, że wciąż brakuje osób m.in. z wykształceniem elektrotechnicznym. Dlatego podjęliśmy decyzję, że już na etapie nauki, młodzi ludzie powinni mieć informację zwrotną, jakie umiejętności zawodowe są najwyżej cenione przez pracodawców oraz na co zwrócić uwagę w procesie dydaktycznym – mówi Marzena Cząstkiewicz, Kierownik Działu Personalnego, ELEKTROTIM S.A.

I dodaje: ,,Celem stworzonego przez nas projektu ,,Elektryzująca Pasja” jest – pod pozorem zabawy, konkursu i rywalizacji – pogłębianie wiedzy eksperckiej i fachowej. Uczniowie pracując kilka miesięcy w roku nad danym tematem, nabywają konkretną wiedzę praktyczną. Następnie specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Politechniki Wrocławskiej, wybiera najbardziej innowacyjne projekty. Nazwy takie jak: laser azotowy, generator wysokiego napięcia, czy cyfrowy analizator widma wprawiają wiele osób w zdumnienie, a jest ono tym większe, kiedy okazuje się, że w ramach konkursu projekty tych urządzeń przygotowują 17 i 18-latkowie, uczniowie szkół średnich”.

Dotychczasowymi działania objętych zostało ponad tysiąc osób, organizatorzy przewidują dalszy rozwój programu. Na podstawie cyklu kilkudziesięciu konsultacji z kadrą pedagogiczną, uczniami i doradcami zawodowymi, na których omawiane były aktualne problemy i wyzwania stojące przed szkołami oraz wymagania rynku w stosunku do przyszłych absolwentów, zaprojektowano cykl działań na najbliższe lata m.in. konkursy, wycieczki dydaktyczne i staże zawodowe. Firma chce również angażować w projekt partnerów społecznych. Do tej pory udało się już pozyskać wsparcie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Politechniki Wrocławskiej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu