Było 86% szans na uniknięcie kryzysu finansowego

Sentinel czyli Agent Przewidywania – nowa technologia ostrzegająca o zagrożeniach osiągnięcia ustalonych celów biznesowych w każdej firmie. Nowa technologia umożliwia każdej organizacji otrzymanie ostrzeżenia o zmianach, które mogą zagrozić ustalonym celom biznesowym firmy. Technologia zwana „Agentami Przewidywania” została opracowana przez duńską firmę TARGIT Inc. tworzącą systemy analityczne i Business Intelligence. Dyrektor ds. technicznych firmy, dr Morten Middelfart, przeprowadził badania na temat Agentów Przewidywania i kryzysu finansowego. Wyniki są niepokojące.

„Wiemy na pewno, że Agenci Przewidywania mogą pomóc organizacjom, ostrzegając je o zmianach w ich otoczeniu. Dlatego przeprowadziliśmy badanie dotyczące kryzysu finansowego. Przetestowaliśmy konkretne dane, a Agenci Przewidywania wykonali właściwe prognozy w 86 proc. przypadków, co oznacza, że technologia ta mogła być używana przez organizacje do uzyskiwania wczesnych i trafnych ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach związanych z kryzysem” – wyjaśnia dyrektor ds. technicznych firmy i twórca filozofii CALM (Computer Aided Leadership and Management).

Według Middelfarta „Agenci Przewidywania działają jak cyfrowy system alarmowy, który ostrzega o potencjalnych zmianach poprzez rozszerzenie ram czasowych danych. Oczywiście, sposób reakcji na takie ostrzeżenie jest kwestią indywidualną; istotne jest, że istnieje możliwość podejmowania ważnych decyzji szybciej niż kiedykolwiek. Aby korzystać z Agentów Przewidywania, należy jedynie znać cele, które zamierza się osiągnąć. Po określeniu celów Agenci Przewidywania rozpoczną czuwanie i ostrzegą, jeśli realizacja zamierzonych celów jest zagrożona”.

Technologia Agentów Przewidywania jest dostępna w najnowszej wersji oprogramowania BI TARGIT. „Rozumiemy BI jako proces rozpowszechniania wiedzy dzięki analizom i raportom w całej organizacji. Pozwoli to umocnić pozycję organizacji w sytuacji kryzysowej, gdyż dostęp do potencjalnie krytycznych informacji nie będzie już ograniczony do zaledwie kilku wybranych jednostek. Dzięki Agentom Przewidywania zapewniamy wciąż udoskonalane narzędzie informacyjne stu tysiącom naszych użytkowników” – dodaje Middelfart.

Technologia Sentinel czyli „inteligentnych wartowników” opracowana przez TARGIT jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i analizy działania narzędzi BI u ponad 220 tysięcy użytkowników systemu TARGIT na całym świecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu