Emocje w internecie

Rozpoczęła się realizacja projektu „Zbiorowe Emocje w Cyberprzestrzeni” (Cyberemotions). Jego celem jest zbadanie roli zbiorowych emocji w powstawaniu, formowaniu i rozpadzie społeczności internetowych. Firma badawcza Gemius SA jest współrealizatorem projektu.

We współczesnym świecie coraz większy nacisk kładzie się na zrozumienie roli emocji w kształtowaniu i funkcjonowaniu grup społecznych. Tak jak jednostki charakteryzowane są emocjami indywidualnymi, wyznaczającymi całą gamę indywidualnych zachowań, tak samo całe społeczności mogą wytworzyć orientację emocjonalną, odgrywającą decydującą rolę w kształtowaniu, rozwoju i ostatecznym losie danej zbiorowości. Ta wspólna orientacja to właśnie emocje zbiorowe.

Poznaniu roli i sposobu funkcjonowania emocji zbiorowych towarzyszących internautom w surfowaniu po sieci, służy projekt „Zbiorowe Emocje w Cyberprzestrzeni” – przedsięwzięcie finansowane przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego, jako część pakietu Nowe Technologie. Gemius, jako współrealizator projektu, podejmie się realizacji badań teoretycznych dotyczących modelowania emocjonalnej aktywności w społecznościach internetowych. Zaangażuje się również w konstrukcję i implementację algorytmów umożliwiających automatyczne wykrywanie tych emocji.

W przedsięwzięciu, którego zakończenie zaplanowano na 2013 rok, bierze udział dziewięć instytucji naukowych i badawczych z sześciu różnych krajów Europy. Skupiają one specjalistów z zakresu psychologii emocji, teorii sieci złożonych, fizyki statystycznej, sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej. Koordynatorem projektu jest profesor Janusz Hołyst z Centrum Doskonałości Badań Układów Złożonych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Największym atutem projektu jest jego interdyscyplinarność. Wszechstronność zainteresowań oraz umiejętność spojrzenia na zagadnienie spoza własnej, wąskiej specjalizacji, zawsze były motorem postępu i źródłem najbardziej przełomowych idei w historii nauki. Należy się zatem spodziewać, że współpraca badaczy reprezentujących tak odległe z pozoru dziedziny jak fizyka i psychologia zaowocuje niezwykle interesującymi rezultatami – mówi Kamila Kowalska, opiekun projektu z ramienia Gemius SA.

Wiedza na temat roli i sposobu funkcjonowania emocji zbiorowych w internecie stanowić będzie dużą wartość między innymi dla osób zajmujących się budowaniem marki produktów i kształtowaniem pozytywnego wizerunku firm. Dzięki projektowi Cyberemotions możliwe będzie opracowanie następnej generacji programów informatycznych uwzględniających emocje ich użytkowników, co pozwoli m.in. na zmniejszenie konfliktów emocjonalnych wśród internautów i zwiększenie trwałości społeczności internetowych.

Więcej informacji na temat projektu „Cyberemotions” można odnaleźć na jego oficjalnej stronie: www.cyberemotions.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu