Emisja obligacji zamiennych na akcje LPP SA zakończona sukcesem – Copernicus wyłącznym doradcą finansowym i oferującym

W dniu dzisiejszym z sukcesem zakończona została emisja obligacji zamiennych na akcje spółki LPP S.A. Wartość pozyskanych środków to 130 mln zł. W tej transakcji Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego oraz oferującego.

Jest to pierwsza od kilku lat emisja obligacji zamiennych na akcje przeprowadzona przez spółkę notowaną na Warszawskiej Giełdzie oraz jedna z największych operacji na rynku kapitałowym w 2009 roku.

„Z LPP S.A. współpracujemy od 2001 roku. Emisja obligacji zamiennych na akcje to kolejna transakcja zakończona sukcesem, wcześniej doradzaliśmy m.in. przy przejęciu spółki Artman S.A. W przypadku emisji obligacji, pracę nad transakcją rozpoczęliśmy w momencie kiedy kurs akcji LPP S.A. był poniżej 1000 zł. Na rynku pojawiło się również wiele rekomendacji „sprzedaj”. Dostaliśmy wówczas zadanie wyemitowania akcji do kwoty 170 mln zł przy jak najmniejszym rozwodnieniu istniejących akcjonariuszy. Wspólnie uznaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie emisja obligacji zamiennych na akcje. Pozwoliła ona zmaksymalizować cenę emisyjną, przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozwodnienia obecnych akcjonariuszy.” – powiedział Marcin Billewicz, Head of Corporate Finance.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na zastąpienie finansowania bankowego. Oznacza to, że koszt w postaci odsetek od obligacji zastąpi odsetki płacone od kredytu, a zarazem potwierdza słuszność wybranego instrumentu finansowania działalności. Ostatecznie cena konwersji została ustalona na 1,600 zł, czyli ok. 60% powyżej celu wyznaczonego przez LPP S.A.

„Inwestorzy instytucjonalni bardzo dobrze przyjęli oferowane obligacje. Zapisy zostały złożone przez wiodące krajowe instytucje finansowe działające na Giełdzie w Warszawie”. – dodaje Marek Witkowski, Prezes Copernicus Securities S.A., odpowiedzialny za sprzedaż obligacji inwestorom.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu