Podsumowanie procesu poszukiwania Inwestora Strategicznego Bankier.pl S.A.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony akcjonariuszy, dziennikarzy i innych uczestników rynku kapitałowego Zarząd Bankier.pl postanowił przekazać do publicznej wiadomości dokument: „Podsumowanie Procesu Poszukiwania Inwestora Strategicznego”. Dokument zawiera informacje dotyczące trwających od ponad roku rozmów Spółki z potencjalnymi inwestorami.

Dokument w formie prezentacji obrazuje pionierski na polskim rynku proces poszukiwania inwestora strategicznego przez zarząd spółki. Upoważnienie Walnego Zgromadzenia Spółki umożliwiło Zarządowi Bankier.pl S.A. rozpoczęcie rozmów z inwestorami, tym samym faktycznie rozpoczynając proces poszukiwania Inwestora Strategicznego. Sam proces przybrał formę kilkuetapowej, konkurencyjnej aukcji, w której uczestniczyła szeroka grupa potencjalnych kupujących.

„Z zaproszeniem do uczestnictwa w naszym procesie zwróciliśmy się do grupy 139 podmiotów z całego świata. Kontaktowaliśmy się z graczami obecnymi na rynku polskim, ale także ze spółkami z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, a nawet z Bliskiego Wschodu. Naszym celem było stworzenie i podtrzymanie maksymalnego napięcia konkurencyjnego na każdym etapie procesu” – mówi Joanna Kuzdak, Prezes Zarządu Bankier.pl S.A.

„Taki sposób prowadzenia procesu gwarantuje, że jego ostatecznym rezultatem będzie uzyskanie dla akcjonariuszy oferty możliwie najlepszej w obecnych warunkach rynkowych” – dodaje Artur Dobrowolski, partner w firmie CAG, doradzającej Spółce w procesie poszukiwania inwestora strategicznego.

Wspomniana prezentacja została przygotowana wspólnie przez Bankier.pl oraz firmę CAG. Prezentacja ukazuje przebieg procesu poszukiwania Inwestora Strategicznego, aktualną pozycję Bankier.pl S.A. oraz otoczenie rynkowe Spółki z uwzględnieniem wpływu globalnego kryzysu finansowego. Dokument dostarcza także wnikliwej analizy warunków wezwania przygotowanej przez firmę CAG.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dostępną do pobrania w załączniku oraz opublikowaną na stronach relacji inwestorskich: http://spolka.bankier.pl/relacje_inwestorskie.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu