Oceń gotowość sieci na wdrożenie lub rozbudowę technologii VoIP

Firma Passus wprowadziła do swojej oferty oprogramowanie NetAlly Network Assesment and Troubleshooting firmy Fluke Networks. Narzędzie służy do szybkiej i automatycznej oceny stopnia przygotowania sieci do obsługi funkcji VoIP oraz umożliwia identyfikację i rozwiązywanie problemów z usługami głosowymi.  

Korzyści z wyboru usługi VoIP są oczywiste – konwergentna infrastruktura daje możliwość zmniejszenia nabywanych zasobów, bardziej jednorodne środowisko, które jest łatwiejsze w utrzymaniu, a także dużo prostszy monitoring i zarządzanie siecią przy zwiększonej wydajności i krótszym czasie usuwania awarii, co z kolei przekłada się na zwiększenie zadowolenia użytkowników. Technologia VoIP ma jednak także wady. Pakiety doświadczają opóźnienia, niestabilności, a nawet straty w trakcie, gdy przemierzają sieć od punktu źródłowego do miejsca przeznaczenia. W przypadku usług związanych z danymi konsekwencje tych zdarzeń są zazwyczaj niewielkie i pozostają często niezauważone. Jednak w przypadku usług głosowych ich wpływ na jakość rozmów może być ogromny, a inwestycje w sieci konwergentne stawiać pod znakiem zapytania. Dlatego nie warto wdrażać technologii VoIP bez uprzedniego zbadania swojej sieci.

Oprogramowanie NetAlly dokonuje oceny przedwdrożeniowej, która ma na celu oszacowanie stopnia przygotowania sieci przed wprowadzeniem ruchu VoIP, potwierdzenie, iż jej wydajność zapewni dobrą jakość systemu VoIP, a także rekomendację takich parametrów jak ilość jednoczesnych połączeń, tak aby nie odnotowano spadków tej jakości. W przeciwieństwie do innych systemów opartych na generowaniu zwykłego obciążenia symulującego VoIP, NetAlly dokonuje oceny na podstawie generowanego realnego ruchu VoIP, dla którego możemy wybrać jeden z typowych kodeków (np. G.711, G.729), wraz z tak szczegółowymi parametrami jak Silence Suppression, czy de-jitter buffer.

Dodatkowo, oprócz analizy podstawowych wskaźników istotnych dla ruchu VoIP, takich jak opóźnienie, jitter, strata pakietów, przepustowość czy MOS, oprogramowanie NetAlly jest w stanie wykonywać szereg specjalistycznych testów diagnostycznych przy dowolnie regulowanych parametrach, co może ułatwić identyfikację problemów z wydajnością funkcjonowania sieci bądź aplikacji podczas lub już po wdrożeniu. Testy diagnostyczne można wykonywać pomiędzy różnymi uczestnikami ruchu albo między użytkownikiem ruchu a serwerem aplikacji lub hostem.

Dzięki tym funkcjom oprogramowanie NetAlly pozwala na:

  • ocenę czy posiadana infrastruktura sieci LAN i WAN będzie w stanie obsłużyć ruch nasilający się po wdrożeniu technologii VoIP
  • ocenę czy niezbędne jest wdrożenie strategii jakości usług typu QoS
  • określenie średniej jakości połączeń (MOS – Mean Opinion Score), jakiej należy się spodziewać po wdrożeniu
  • określenie maksymalnej ilości połączeń, jaką jest w stanie obsłużyć infrastruktura zapewniając ich dobrą jakość
  • określenie głównych czynników ograniczających jakość połączeń głosowych – opóźnienie, strata pakietów, jitter lub dobór kodeka
  • określenie, ile równoczesnych połączeń VoIP może obsłużyć sieć bez pogarszania wydajności pracy dotychczasowych aplikacji

„NetAlly jest niezwykle przydatnym narzędziem dla inżynierów sieciowych zajmujących się projektami wdrożenia funkcji VoIP oraz rozwiązywaniem problemów sieciowych, ponieważ szybko identyfikuje najważniejsze problemy sieci. Dzięki temu w momencie rozpoczęcia wdrożenia ogranicza do minimum ilość niezadowolonych użytkowników skarżących się na słabą jakość rozmów” – twierdzi Bartosz Dzirba, Technical Manager w Dziale Rozwiązań Sieciowych firmy Passus. „Z kolei integratorzy systemów oraz dystrybutorzy urządzeń VoIP których zadaniem jest ocena, czy sieć jest przygotowana do obsługi funkcji VoIP, mogą wykorzystać pakiet NetAlly do kontroli sieci, tak aby uniknąć opóźnień w przyszłym procesie wdrożenia, przekroczenia kosztów lub niezadowolenia klientów” – dodaje Dzirba.

Dostępność

Oprogramowanie NetAlly Network Assesment and Troubleshooting jest dostępne w firmie Passus – przedstawiciela Fluke Networks w Polsce.

Passus oferuje pomoc specjalistów w doborze rozwiązania najbardziej odpowiadającego specyfice danej sieci. Po odbyciu takiej konsultacji istnieje również możliwość przetestowania wybranego rozwiązania przed jego zakupem. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://networks.passus.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu