Nowe możliwości dzięki unijnym funduszom na IT

Fundusze UE dla firm z sektora MSP przeznaczone na inwestycje IT cieszą  się dużym zainteresowaniem. Co warto wiedzieć  przed kolejną, jesienną turą  naboru wniosków?

Najpopularniejsze źródło dofinansowania na inwestycje IT dla MSP stanowi Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wyróżniono działanie 8.1 obejmujące dotacje na stworzenie e-usług oraz działanie 8.2 wspierające wdrażanie elektronicznego biznesu B2B. Pochodzące z nich dofinansowanie może pokryć nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych zainwestowanych w dany projekt. Do niedawna dofinansowanie było wypłacane wyłącznie w postaci refundacji, czyli zwrotu części poniesionych kosztów dopiero po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji. Obecnie jednak, ze względu na okres spowolnienia gospodarczego, wypłacane są również zaliczki na początku inwestycji o wartości do 30% całości kwoty dofinansowania.

– Polscy przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu programów unijnych, ale większość z nich nie zna katalogu kosztów kwalifikowanych ani procedury aplikowania o środki w tym w szczególności nomenklatury unijnej, przysparzającej często wielu wątpliwości i pytań co do przepisów prawnych oraz dokumentacji konkursowej – mówi Elwira Waszkiewicz, vice-prezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych wspierającego przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy z UE

– Przedsiębiorcy często nie wiedzą również, czym naprawdę jest e-usługa. Aby projekt otrzymał  dofinansowanie musi spełnić wymagania danego programu. Tutaj pojawiają się pewne trudności. Przykładowo definicja e-usługi wyklucza wiele form działalności, które mogą kojarzyć się z tym terminem. Szans na dofinansowanie nie mają np. projekty oparte głównie na przychodach z handlu produktami, czyli wszelkie sklepy internetowe, także te sprzedające produkty wyłącznie w postaci cyfrowej. Z kolei w przypadku działania 8.2 przeznaczonego na informatyczne projekty B2B, przedsiębiorstwo wnioskujące o fundusze musi w oparciu o podpisane umowy współpracować z co najmniej dwoma innymi firmami.

– Na szczęście projekty B2B objęte dofinansowaniem mogą być bardzo zróżnicowane – wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy Empathy Interactive – Koordynacja i automatyzacja działań współpracujących firm może dotyczyć nie tylko sprzedaży, ale także logistyki i szeroko pojętego obiegu informacji. Możliwości jest naprawdę wiele.

Wymogiem jest jednak, aby wdrożony system był wykorzystywany do współpracy jeszcze przez 3 lata od zakończenia projektu. Ze względu na ten stosunkowo długi okres oraz fakt, że projekty obejmują zwykle integrację dotychczasowych systemów informatycznych lub wdrażanie nowych, jeszcze przed złożeniem wniosku warto zwrócić się o doradztwo firmy tworzącej podobne rozwiązania.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem POIG nabór wniosków do działania 8.1 zostanie otwarty 28 września 2009, a w przypadku działania 8.2 dnia 5 października 2009. Nie warto zwlekać do ostatniej chwili, gdyż dwa ostatnie nabory wniosków na dofinansowanie z działania 8.1 pokazały, że zainteresowanie tym programem jest ogromne – już po 3 dniach od odnia ogłoszenia konkursu nabór został zamknięty ze względu na wyczerpanie dostępnych funduszy. Firmy ubiegające się o wsparcie powinny również pamiętać o tym, że nie mogą rozpocząć realizacji projektu przed złożeniem wniosku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu