Media nie boją się Korei Północnej

Korea Północna, a dokładnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, to jeden z najbardziej zamkniętych krajów świata. Szczątkowe wiadomości, które docierają do nas z tego państwa, informują zazwyczaj o nagminnym łamaniu praw człowieka przez władze oraz o klęsce głodu, na którą cierpieć może nawet pięć procent ludności tego kraju. Najbardziej niepokojącymi społeczność międzynarodową wiadomościami są jednak te, które informują o dalszych pracach nad bronią atomową podejmowanych przez rząd w Phenianie i kolejnych przeprowadzonych próbach atomowych.

Ostatnie takie próby przeprowadzone zostały pod koniec maja i zelektryzowały media na całym świecie. Nie inaczej było w Polsce. Od 26 maja (dzień po pierwszym teście nuklearnym) do 17 lipca 2009 w dziennikach ogólnopolskich pojawiło się dwieście jeden artykułów, w których podejmowany był temat prób nuklearnych w Korei Północnej, ich skutków politycznych, a także sytuacji politycznej w tym kraju.

Najwięcej artykułów na ten temat pojawiło się w dzienniku „Polska The Times” (czterdzieści dziewięć) i „Dzienniku” (czterdzieści), najmniej w „Fakcie” (dziewięć), „Naszym Dzienniku” (cztery) i „Super Expressie”, który podjął ten temat tylko dwa razy.

Najczęściej pisano o przeprowadzonych próbach atomowych. W badanym okresie pojawiło się siedemdziesiąt jeden artykułów na ten temat. W dalszej kolejności autorzy zajmowali się reakcją międzynarodową związaną z testem nuklearnym (sześćdziesiąt pięć artykułów), oraz sytuacją wewnętrzną Korei Północnej (trzydzieści osiem artykułów). W tej grupie artykułów najczęstszym tematem była choroba Kim Dzong Ila, a także potencjalne przejęcie władzy przez syna dyktatora – Kim Dzong Una. Szczególnie interesującym dla Polski aspektem przeprowadzonych przez Koreę Północną prób atomowych, był ich wpływ na decyzję rządu amerykańskiego w sprawie tarczy antyrakietowej. Był to główny temat piętnastu artykułów. Ponadto media zajęły się także procesem dwóch amerykańskich dziennikarek, które za nielegalny wjazd do Korei Północnej zostały przez tamtejszy sąd skazane na dwunastoletni pobyt w obozie pracy (dwanaście artykułów).

Analizując treść artykułów, w których pisano o Korei Północnej, można zauważyć, że tylko nieliczni autorzy traktują ostatnie wydarzenia jako poważnie zagrażające pokojowi światowemu („Korea chce wojny” (Fakt, 27.05.2009), „Koreańskie eksperymenty mogą się zakończyć wybuchem wojny światowej” (Super Express, 26.05.2009), „reżim Phenianu nie zastanawia się, czy zaatakować bronią jądrową świat, tylko na jaką skalę” (Polska The Times, 26.05.2009).

Przeważają  opinie przypominające, że „Korea Północna wprawdzie ma dość plutonu, by zbudować około sześciu bomb, ale nie dysponuje technologią, która pozwalałaby na skonstruowanie małych głowic rakietowych” (Dziennik, 15.06.2009). Bardzo często autorzy sugerują, że „Agresywne działania mogą służyć zdobyciu poparcia dla następcy wśród wojskowych” (Gazeta Wyborcza, 15.06.2009) lub, że „Kim Dzong Il tylko stawia świat pod ścianą, by wymusić dalszą pomoc gospodarczą. -Dyktator wie, że wojna zmiotłaby go z powierzchni ziemi i dlatego jej nie wywoła.” (Gazeta Wyborcza, 29.05.2009)

Wydarzenia w Korei Północnej śledzone są w polskich mediach z dużą uwagą, można jednak odnieść wrażenie, że zdecydowana większość autorów nie wiąże wydarzeń na Półwyspie Koreańskim z bezpieczeństwem Polski.

Metodologia:

Analizą  objęto artykuły, które pojawiły się w dziennikach ogólnopolskich: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Polska The Times, Fakt, Super Express, Trybuna i Nasz Dziennik, między 26 maja, a 17 lipca 2009 roku, w których mawiana była obecna sytuacja w Korei Północnej i jej wpływ na społeczność międzynarodową.

Zespół NEWTON Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu