Wyniki finansowe Nordea AB za drugi kwartał 2009 r.

Drugi kwartał 2009 roku przyniósł  kontynuację prężnego i zgodnego z długoterminowymi celami rozwoju Nordea AB. Towarzyszyły mu wzrost organiczny, umiarkowane rezerwy na straty kredytowe oraz wysoki wzrost zysku skorygowanego o ryzyko. Osłabienie popytu na kredyty w połączeniu z ożywieniem na rynku obligacji i kontynuowaną polityką ostrożnego zarządzania ryzykiem spowodowało obniżenie tempa wzrostu obrotów. Pomimo tego, zysk przed uwzględnieniem strat kredytowych zwiększył się o 5% w stosunku do pierwszego kwartału, osiągając swój nowy rekord. Przychody prowizyjne netto wzrosły o 8%, co oznaczało odwrócenie negatywnej tendencji obserwowanej na początku ubiegłego roku. Co więcej, systematycznie rosnące zyski departamentów Rynków Kapitałowych i Skarbu przyczyniły się do wzrostu wyniku netto w tym obszarze o 15% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Pomimo dużej presji na marże depozytowe wzrost marż uzyskiwanych w pożyczkach dla przedsiębiorstw pozwolił osiągnąć jedynie 4-proc. spadek przychodów odsetkowych netto.

Kontynuacja Prężnego Rozwoju

  1. Całkowite przychody wzrosły o 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 r. i o 18% w stosunku do drugiego kwartału 2008r.
  2. Wzrost zysku skorygowanego o ryzyko o 4% w stosunku do pierwszego kwartału 2009r oraz o 40% w stosunku do drugiego kwartału 2008r.
  3. Prognoza: oczekiwany wyższy zysk skorygowany o ryzyko za rok 2009 w porównaniu z rokiem 2008. Recesja zwiększyła ryzyko, które przejawia się wzrostem współczynnika kredytów straconych za pełny rok w porównaniu z pierwszym półroczem

Zysk operacyjny obniżył  się o 2% w porównaniu z pierwszym kwartałem, osiągając poziom 818 mln EUR. Pomimo recesji, wskaźnik strat kredytowych netto był zasadniczo zgodny z prognozą podaną w lutym, osiągając poziom 57 punktów bazowych, wyłączywszy jednorazową rezerwę w kwocie 47 mln EUR, dotyczącą roszczenia zakwestionowanego przez Nordeę. Saldo netto rezerw na straty kredytowe wyniosło w drugim kwartale 435 mln EUR. Wysokie przychody i zysk przed uwzględnieniem strat kredytowych, silna baza kapitałowa i konkurencyjne źródła finansowania umożliwiają Nordei rozwój kontaktów biznesowych z klientami pomimo poniesionych strat kredytowych

– W warunkach najgorszej recesji w najnowszej historii nasi pracownicy, dobre relacje z klientami oraz solidna baza kapitałowa umożliwiły Nordei osiągnięcie jednego z najlepszych w historii wyników półrocznych. Rozwijamy się zgodnie z naszymi planami, osiągając przychody nieco wyższe od planowanych. Nasza sytuacja w segmencie kredytów jest dobra, gdyż poziom strat był zgodny z naszymi przewidywaniami – powiedział Christian Clausen, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Nordea.

    * Z wyłączeniem jednorazowej rezerwy w kwocie 47 mln EUR na roszczenie zakwestionowane przez Nordeę.

      PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu