Wygrywaj z TFI Allianz

„Inwestuj z TFI Allianz” to konkurs skierowany do Użytkowników Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku. By wziąć w nim udział, należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa jednego z subfunduszy w ramach Allianz FIO zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. na kwotę co najmniej 8000 PLN i nie dokonać odkupienia zainwestowanych środków do dnia 30 listopada 2009 roku włącznie.

Subfundusze biorące udział w konkursie to:

  • Allianz Akcji,
  • Allianz Akcji Plus,
  • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
  • Allianz Budownictwo 2012,
  • Allianz Stabilnego Wzrostu,
  • Allianz Obligacji,
  • Allianz Walutowy,
  • Allianz Aktywnej Alokacji wydzielonych

Konkurs trwa od 22 lipca do 31 sierpnia. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 15 grudnia  2009 r. Zwycięzcami zostaną  Inwestorzy, którzy zgromadzą w subfunduszach największe aktywa.

Na Laureatów czekają Notebooki HP 2133 Mini-note oraz kupony prezentowe do Empiku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu