Unizeto Technologies SA będzie doradzać MSWiA w sprawie projektu “ePUAP 2”

przez | 22/07/2009

Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 20 lipca br. podpisała z Unizeto Technologies SA umowę na realizację usług doradczych w zakresie nadzoru nad realizacją projektu “ePUAP 2”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.