McAfee sprzęga przetwarzanie w chmurze ze strategią SaaS – Klienci osiągają oszczędności na poziomie 50 procent

Firma McAfee ujawniła szczegóły swojej strategii dostarczania bezpieczeństwa jako usługi (Security-as-a-Service, SaaS), która została stworzona w celu zapewnienia konsumentom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym korporacjom kompleksowego zestawu produktów bezpieczeństwa dostarczanego w modelu usługowym dzięki “przetwarzaniu w chmurze”. Strategia ta jest oparta na kompetencjach firmy McAfee w obszarze zapobiegnia zagrożeniom, szerokim portfolio programów dostarczanych w modelu usługowym (‘Software as a Service’) oraz czołowym systemie rozpoznawania zagrożeń realizowanym przez McAfee Avert Labs.

Wykorzystanie przetwarzania w chmurze jest oparte na kompleksowej wizji i szerokiej funkcjonalności obecnego portfolio rozwiązań SaaS. Dzięki dziewięcioletniemu doświadczeniu z rozwiązaniami SaaS firma McAfee dostarcza klientom rozwiązanie pochodzące od jednego dostawcy, dające ekonomiczne możliwości realizacji. Dzięki elastycznym parametrom usług świadczonych w modelu SaaS klienci firmy McAfee odnotowują oszczędności na poziomie 50%.

„Klienci oczekują od nas elastycznych możliwości wdrażania” – powiedział Marc Olesen, wiceprezes i dyrektor generalny McAfee Software-as-a-Service. „Z oczywistych przyczyn działy IT koncentrują się na przedsięwzięciach krytycznych z punktu widzenia biznesu, ograniczając liczbę dostawców. Firma McAfee jest zdecydowana ułatwić klientom pełne wykorzystanie potencjału naszych rozwiązań i pomóc im oszczędzać pieniądze dzięki wykorzystaniu modelu usługowego (SaaS)”.

Dzięki integracji z działającym w czasie rzeczywistym, globalnym systemem rozpoznawania zagrożeń produkty McAfee ® Securtiy SaaS mają lepsze rozeznanie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych zagrożeń i podatności bardziej efektywnie chroniąc klientów i umożliwiając obniżenie zarówno kosztów akwizycji i przejęć, jak i kosztów operacyjnych. Dzięki pracy 350 badaczy analizujących dane zbierane przez dziesiątki milionów sensorów systemy chroniące klientów wykorzystują najbardziej kompleksowe informacje na temat wciąż zmieniających się zagrożeń.

Firma McAfee odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów

„Od dwóch lat używamy McAfee SaaS, który znacząco zmienił nasze metody pracy i umożliwił nam łatwe objęcie ochroną punktów sprzedaży detalicznej” – powiedział Greg Ellison, dyrektor ds. IT w Gilligan Oil. „Rozwiązania SaaS firmy McAfee są bardzo łatwe w użyciu i nigdy nie kolidowały z naszym oprogramowaniem rozliczeniowym ani z innymi rutynowymi działaniami”.

Bez względu na wielkość, firmy zmuszone są ograniczać budżety, a zarazem są poddawane presji na zwiększanie zwrotu z inwestycji w rozwiązania IT. Według najnowszych przewidywań firmy Gartner, mimo wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa, w 2009 r. globalne wydatki na IT spadną. Firmy potrzebują rozwiązań, które umożliwią optymalizację budżetów operacyjnych i przyniosą szybszy zwrot z inwestycji. Ponadto, jak pokazała ankieta amerykańskiego CFO Magazine, działy IT są odchudzane, a 34% badanych szefów informatyki ogranicza liczbę etatów.

Firma McAfee tworzy rozwiązania zgodnie z wymaganiami klientów i dostarcza kompleksowe portfolio rozwiązań Security SaaS. Rozwiązania SaaS w dziedzinie bezpieczeństwa muszą być:

  1. Natychmiast dostępne: umożliwiając klientom wdrożenie rozwiązań ochronnych w ciągu minut i maksymalizację w ten sposób zwrotu z inwestycji
  2. Efektywnie zarządzane: Firma McAfee odpowiada za zarządzanie aplikacją przez cały cykl jej życia – łącznie z instalacją łat i uaktualnień. W ten sposób klient może zająć się zabezpieczeniem swojej firmy, a nie zarządzaniem oprogramowaniem.
  3. Zawierać ochronę przed zagrożeniami działającą w czasie rzeczywistym

Perspektywy rynku

„Na rynkach zorientowanych na zagrożenia i podatności, gdzie aktualna ochrona i doświadczenie są najważniejsze, klienci Gartnera w coraz większym stopniu skłaniają się ku wdrażaniu rozwiązań SaaS” – powiedziała Arabella Hallawell, wiceprezes Gartner Inc. „Oferowanie bezpieczeństwa jako usługi daje możliwości obniżenia kosztów i skrócenia czasu wdrażania”.

Analitycy rynku szacują, że w 2007 roku wartość rynku rozwiązań bezpieczeństwa dostarczanych w modelu usługowym wyniosła ok. 643 mln dolarów, natomiast w roku 2012 ma przekroczyć 3 miliardy dolarów. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat średnie roczne tempo wzrostu wyniesie ok. 30 procent.

Wykorzystanie przetwarzania w chmurze

Czołowe rozwiązania SaaS firmy McAfee realizują ochronę stacji końcowych, WWW, poczty elektronicznej oraz ocenę podatności dzięki wykorzystaniu globalnego wykrywania zagrożeń przy pomocy takich usług, jak Artemis, TrustedSource™ i SiteAdvisor®. Ich połączony potencjał jest ważną linią obrony przed takimi zagrożeniami, jak zdradzieckie strony WWW, wirusy polimorficzne, kierowane ataki phishingowe itp. Jest to najbardziej precyzyjny i kompleksowy system wykrywania zagrożeń na świecie. Wykorzystuje on dane z milionów sensorów budując w czasie rzeczywistym obraz podejrzanych zachowań i treści oraz wykrywając odstępstwa od oczekiwanych zachowań.

Firma McAfee ma najbardziej zróżnicowane portfolio rozwiązań SaaS w dziedzinie bezpieczeństwa. Rozwiązania SaaS firmy McAfee są centralnie zarządzane przez unikatową konsolę opartą na przetwarzaniu w chmurze, która umożliwia klientom wygodne zarządzanie polityką bezpieczeństwa i raportowanie. Portfolio rozwiązań SaaS firmy McAfee obejmuje:

  1. McAfee Total Protection Service: Ochrona punktów końcowych oparta na SaaS. To zintegrowane rozwiązanie, które ma już ponad 5 mln użytkowników, chroni komputery PC, serwery i pocztę elektroniczną, blokuje wirusy, spyware, spam, phishing i ataki hackerów, a zarazem umożliwia bezpieczne surfowanie po Internecie dzięki technologii SiteAdvisor
  2. McAfee Total Protection Service Extended: Ochrona poczty elektronicznej w modelu SaaS. Uzupełnia Total Protection Service o automatyczną ochronę poczty elektronicznej przed takimi zagrożeniami, jak spam, phishing i wirusy.
  3. McAfee Web Protection Service: Ochrona przeglądarek w modelu SaaS. Ta usługa, w całości oparta na przetwarzaniu w chmurze, umożliwia filtrowanie adresów URL w celu ochrony klientów przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami pochodzącymi ze stron WWW. Wykorzystuje ona oprogramowanie TrustedSource oparte na badaniu reputacji do realizacji polityki bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.
  4. McAfee Vulnerability Assessment: badanie podatności sieci w modelu SaaS z wykorzystaniem aplikacji WWW. Obejmuje też realizowaną w czasie rzeczywistym ocenę zgodności ze standardami branżowymi – takimi, jak np. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Znak zaufania McAfee SECURE Trustmark jest wykorzystywany przez 80 tys. serwisów WWW na całym świecie, które zarejestrowały ponad 80 miliardów odwiedzin.

Firma McAfee wykorzystuje przetwarzanie w chmurze do stworzenia oferty SaaS, która spełnia wymagania rynku i klientów. Dalsze prace będą się koncentrować na rozszerzeniu funkcjonalności konsoli zarządzania, ochronie poczty elektronicznej i zarządzaniu podatnościami. Rozwiązania SaaS firmy McAfee są – i nadal będą – projektowane tak, aby spełniać zmieniające się wymagania bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu