Konkurs na projekty wspierające Polskę Wschodnią zamknięty

Tagi:

Z szansy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Promocja i współpraca Programu Rozwój Polski Wschodniej skorzystało aż 24 podmiotów. Pod koniec czerwca zakończono przyjmowanie wniosków z województw objętych konkursem czyli świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Wnioski przyjmowane były od 20 kwietnia do końca czerwca br. Konkurs dotyczył  trzech obszarów: tworzenia sieci centrów obsługi inwestora, tworzenia i rozwoju klastrów oraz działań wspierających rozwój polityki regionalnej. Łącznie we wszystkich obszarach rozdysponowanych zostanie około 27 mln Euro, czyli ponad 115 mln PLN.

Podmiotami, które mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4, były:

  • Centra obsługi inwestora, czyli podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, których głównym celem jest pozyskiwanie inwestorów i świadczenie usług związanych z uruchomieniem inwestycji.
  • Koordynatorzy klastrów, czyli podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, jednostki naukowe, działające w imieniu i na rzecz członków klastra.
  • Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, województwa i powiaty.

Największym zainteresowaniem cieszyło się działanie 1.4.3 komponent współpraca obszar tworzenie i rozwój klastrów. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 68 336 951,65 PLN. W drugiej kolejności uplasowało się działanie 1.4.4 komponent współpraca obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego, z liczbą 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5 783 312,55 PLN. W ramach działania 1.4.2 komponent promocja obszar stworzenie sieci centrów obsługi inwestora, spłynęły tylko 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 31 515 391,82 PLN.

Wyniki zamkniętego w czerwcu konkursu poznamy we wrześniu. Jeśli wnioski, które zakwalifikują się do dofinansowania nie wyczerpią dostępnych w konkursie budżetów istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru w działaniu 1.4 pod koniec bieżącego roku.

Dla Centrów obsługi inwestora budżet konkursu wynosił ponad 40 mln PLN. Środki europejskie mogą być przeznaczone na stworzenie sieci współpracy z istniejących już centrów obsługi. Sieć ma docelowo obejmować co najmniej po jednym centrum obsługi inwestora z każdego województwa Polski Wschodniej. Jej podstawowym celem jest zwiększenie dostępności dla podmiotów zainteresowanych procesem inwestycyjnym w województwach objętych programem RPW (warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i podlaskie).

Kwota ponad 50 mln PLN to budżet przeznaczony na rozwój klastrów. Zostanie ona wykorzystana m.in. na działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura klastra, z opracowaniem dokumentów operacyjnych, podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności, tworzeniem baz danych, portali, stron internetowych, materiałów promocyjnych, a także z organizacją seminariów, konferencji oraz zagranicznych misji branżowych.

Wybrane w ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mają do dyspozycji łącznie budżet w wysokości ponad 25 mln PLN. Kwota ta może być przeznaczona na tworzenie polityki rozwoju regionalnego w tym prowadzenie badań analitycznych, przygotowywanie analiz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, potencjału turystycznego

i kulturowego Polski Wschodniej. Ponadto fundusze dedykowane są na organizację konferencji i spotkań na temat rozwoju Polski Wschodniej. Część z nich będzie też przeznaczona na opracowanie, wykonanie i dystrybucję niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu