Czujnik antykokainowy powstaje na Politechnice Wrocławskiej

Trzyosobowy zespół z Wydziału Mikrosystemów Elektronicznych i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, pod kierownictwem dr inż. Rafała Walczaka, pracuje nad stworzeniem tzw. czujnika antykokainowego. Wynalazek oparty na systemie chip-on-strip służyć będzie do wykrywania kokainy u kierowców zawodowych.  

Tester, o czułości 30 ng/ml, przeznaczony dla policji i służb drogowych Unii Europejskiej, powstaje w ramach ogólnoeuropejskiego projektu LABONFOIL. Czujnik ten, podobnie jak mające obecnie szerokie zastosowanie alkotesty, będzie dawał nie tylko informację na temat obecności kokainy w organizmie kierowcy, ale również pokaże kiedy oraz ile kokainy zażył kierowca.

Działanie testu oparte jest na papierowym pasku, podobnym jak testy ciążowe, współpracującym z przenośnym urządzeniem wyposażonym w niezwykle czuły układ optyczny, który jest w stanie określić ilość kokainy w próbce potu kierowcy.

W przyszłości przewidywane jest rozszerzenie zakresu wykrywalności czujnika na inne narkotyki.

Pracownia Mikromechaniki i Mikroinżynierii, którą kieruje prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, należy do struktury organizacyjnej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki i wchodzi w skład Centrum Badawczo-Technologicznego Politechniki Wrocławskiej, mieszczącego się przy ulicy Długiej 61 we Wrocławiu.

Aktywność naukowa Pracowni obejmuje rozwój technologii mikromechaniki krzemowej i krzemowo-szklanej dla techniki mikrosystemów oraz modelowanie i wytwarzanie mikrosystemów fizycznych i chemicznych, bio-mikrosystemów i mikrosystemów medycznych. Ponadto prowadzone są badania naukowe nad mikrosystemami z emisją polową, które wykorzystują balistyczny przelot elektronów (Mikroelektronika Próżniowa) i nad nano – strukturyzacją powierzchni ciała stałego i jej wykorzystaniem eksperymentalnym.

Pracownia Mikromechaniki i Mikroinżynierii zajmuje się m.in.:

  • Opracowaniem rodziny czujników i aktuatorów mikromechanicznych i mikromaszyn
  • Rozwojem mikrosystemów instrumentalnych (m. in. opracowano zintegrowany chromatograf gazowy)
  • Badaniem podstaw technologicznych oraz konstruowaniem mikrosystemów fluidycznych, a w tym mikroanalizatorów chemicznych, chipów DNA, inteligentnych mikroreaktorów chemicznych, systemów mikroczujników elektrycznych i optycznych (mikrospektrometria cieczy w zakresie mikro-nano-piko litrów, czujniki fluorymetryczne o wysokiej czułości do badania próbek biologicznych metodą PCR/DNA)
  • Badaniem technologii mikrooptycznych (mikrosoczewki, cele cezowych mikro-zegarów atomowych MEMS, mikroskopy on-chip)
  • Badaniem technologii i właściwości matryc mikroemiterów polowych dla miniaturowych źródeł elektronów
  • Badaniem miniaturowych źródeł światła z wykorzystaniem emisji polowej i samo-organizacji materii w skali nano.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu