Bezpieczeństwo w chmurach – Novell przedstawia Cloud Security Service

Wykorzystując swe liczne patenty, Novell oferuje dostawcom technologii typu cloud możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa klientom korporacyjnym.

Novell opracował pierwszą w branży usługę bezpieczeństwa dla rozwiązań typu cloud computing. Zapewnia ona zarządzanie tożsamością użytkowników, dostępem do aplikacji i pamięci masowych, a także raportowanie zgodności z wymogami przepisów. Novell Cloud Security Service (zobacz: www.novell.com/cloud ) wykorzystuje ponad 60 patentów i zgłoszonych do opatentowania rozwiązań firmy Novell związanych z technologiami typu cloud. Umożliwia dostawcom technologii typu cloud oraz rozwiązań klasy Software as a Service (SaaS) spełnienie ostrych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z wymogami przepisów. Oprogramowanie Novella zostanie zademonstrowane po raz pierwszy podczas najbliższej konferencji Burton Group Catalyst (www.burtongroup.com ), która odbędzie się w dniach 29-31 lipca w Stanach Zjednoczonych.

Zarządzanie dostępem użytkowników do zasobów, przechowywaniem danych i zapewnianiem zgodności w wymogami przepisów to kluczowe funkcje, które dostawcy rozwiązań typu cloud muszą oferować swym klientom. Usługa Novell Cloud Security Service oparta jest na technologii „anektowania”, pozwalającej firmom traktować infrastrukturę typu cloud jako naturalne rozszerzenie własnego centrum danych przez udostępnianie możliwości jednokrotnego logowania za pomocą federowania tożsamości. Usługa Novell Cloud Security Service pozwala firmom bezpiecznie korzystać z aplikacji i zasobów typu cloud, mając pewność egzekwowania określonych polityk bezpieczeństwa i zachowania zgodności z wymogami przepisów.

Usługa Novell Cloud Security Service dostępna jest obecnie w ramach testów beta dla wybranych klientów, do których należy PivotLink (www.pivotlink.com ). „Klienci powierzają nam swoje najbardziej poufne dane – jako wiodącemu dostawcy usług business intelligence realizowanych jako SaaS, opartych na technologiach typu cloud” – mówi Dyke Hensen, dyrektor ds. marketingu firmy PivotLink.„Korporacje te potrzebują kompletnego rozwiązania z wielowarstwowymi zabezpieczeniami, którego fundamentem jest zsynchronizowane i sfederowane zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów.

Usługa firmy Novell pozwala nam rozszerzyć ten model przez zintegrowanie oferowanych przez PivotLink zabezpieczeń na poziomie aplikacji i łączy do danych z całością infrastruktury, oferując bezpieczeństwo i zaufanie bez precedensu w dziedzinie rozwiązań typu cloud computing.”

Jedną z największych zalet rozwiązań typu cloud computing jest model usług na żądanie, pozwalający korzystać z nich tylko w razie zwiększonego zapotrzebowania na moc przetwarzania.Teoretycznie wiele przedsiębiorstw może współdzielić ten sam potencjał obliczeniowy, używając go w innych okresach czasu.Taka koncepcja współdzielonych zasobów wiąże się ze znacznymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i audytów, ponieważ obecne przepisy wymagają ścisłej kontroli dostępu i tożsamości oraz rejestrowania działań na potrzeby audytów.Korzystając z Novell Cloud Security Service, firmy mogą czasowo zaanektować część infrastruktury typu cloud, używać jej z taką samą kontrolą bezpieczeństwa, jak we własnym centrum danych, a potem zwolnić nieużywane zasoby.

„W tradycyjnych środowiskach informatycznych firmy kontrolują swą infrastrukturę aplikacji, serwerów i pamięci masowych. W wewnętrznym środowisku typu cloud zmienia się architektura, ale nie charakter kontroli.Architektura kontroli zmienia się jednak diametralnie w publicznych środowiskach typu cloud, takich jak Amazon EC2, Google Apps czy Salesforce” – mówi Dan Blum, starszy wiceprezes i główny analityk Burton Group. (www.burtongroup.com ) „Jeśli do infrastruktury typu cloud mają trafić ważne zasoby informatyczne i poufne dane, takie jak dane osobowe, adresy i numery telefonów, konieczne jest rozwiązanie problemów związanych z kontrolą dostępu.”

Novell współpracuje również z GoGrid, działem firmy ServePath Dedicated Hosting (www.servepath.com ), zajmującym się rozwiązaniami typu cloud, w celu zgromadzenia informacji o wymaganiach klientów związanych z bezpieczeństwem rozwiązań typu cloud.

„Naszą misją jest zapewnianie klientom – małym i średnim firmom, instytucjom rządowym i korporacjom – możliwości szybkiego i łatwego zarządzania złożonymi sieciami serwerów i infrastrukturą rozwiązań typu cloud” – mówi John Keagy, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy GoGrid. (www.gogrid.com ) „Owe możliwości oraz gwarancja udokumentowanego egzekwowania określonych polityk bezpieczeństwa i spełniania wymogów przepisów są katalizatorem przyspieszającym szerokie upowszechnienie rozwiązań typu cloud computing w branży.”

Korzystając z Novell Cloud Security Service dostawcy usług typu cloud computing mogą przyjmować wiarygodne informacje o tożsamości w wielu formatach bez konieczności ich replikowania i zarządzania nimi.Novell jest jedynym dostawcą, zapewniającym zarówno możliwość jednokrotnego logowania, jak i obsługi współdzielenia ról, polityk i przekazywania zadań
w środowisku informatycznym typu cloud.

„Rozwiązania typu cloud computing są zwiastunem przyszłościowego modelu przejrzystej i bezpiecznej informatyki, w którym przedsiębiorstwa obsługiwane są przez elementy infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej” – mówi Dipto Chakravarty, wiceprezes ds. inżynierii w firmie Novell. „Największą przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań typu cloud computing w przedsiębiorstwach są kwestie bezpieczeństwa.Wszelkie tego rodzaju zasoby zewnętrzne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, muszą być traktowane jako rozszerzenie centrum danych, objęte politykami i procedurami egzekwowania zgodności z wymogami przepisów oraz rozsądnymi praktykami biznesowymi.Rozwiązania typu cloud computing nie odniosą sukcesu, jeśli będą zmuszać nabywców do korzystania z oddzielnych, szczególnych środowisk operacyjnych.”

Novell Cloud Security Service wykorzystuje technologię proxy, więc newralgiczne informacje nie są nigdy narażone na niebezpieczeństwo. Zaprojektowane z myślą o zgodności interoperacyjnej rozwiązanie Novell Cloud Security Service jest zgodne z wieloma standardami branżowymi, wykorzystywanymi zarówno przez publiczne, jak i prywatne środowiska typu cloud. Pozwala to użytkownikom łatwo egzekwować polityki bezpieczeństwa i zapewniać zgodność z wymogami przepisów w środowiskach typu cloud i centrach danych.

„Dostawcy rozwiązań technicznych, którzy umożliwiają klientom pełne wykorzystanie elastyczności i skalowalności modelu biznesowego opartego na środowiskach typu cloud mają dobrą pozycję na rynku” – mówi Jeff Kaplan, ekspert branżowy i dyrektor zarządzający firmy Think Strategies (www.thinkstrategies.com ). „Kwestie ograniczania ryzyka mają dla firm rozważających wykorzystanie środowisk typu cloud podstawowe znaczenie. Novell Cloud Security Service rozwiewa wątpliwości związane z bezpieczeństwem i zapewnianiem zgodności z wymogami przepisów.”

Novell Cloud Security Service po raz pierwszy zostanie zaprezentowany podczas konferencji Burton Group Catalyst, gdzie Novell będzie uczestniczył w branżowej demonstracji zgodności interoperacyjnej.Konferencja Burton Group Catalyst (www.catalyst.burtongroup.com/Na09 ) rozpocznie się 29 lipca 2009 r. w hotelu Hilton San Diego Bayfront. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/cloud.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu