Bezpieczeństwo na drogach – jak ograniczyć liczbę wypadków na przykładzie autorskiego projektu Carlsberg Polska

Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników w 2005 roku Carlsberg Polska rozpoczęła wyjątkowy i unikalny projekt Bezpieczne Auta Carlsberga (BACa). Jego celem jest ograniczenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń i kolizji z udziałem samochodów służbowych oraz edukowanie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W 2009 roku dokonano pierwszego podsumowania, które wyraźnie pokazuje, że bezpieczeństwo na drodze jest w rękach każdego z nas. Projekt doskonale wpisuje się w działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Społeczna odpowiedzialność na drogach to ważny temat, szczególnie w intensywnym okresie wakacyjnych rozjazdów. Polska wciąż znajduje się w czołówce czarnej statystyki wypadków drogowych, na tle innych krajów europejskich. Według danych, w Polsce od stycznia 1999 r. do lutego br. w wypadkach drogowych zginęło ponad 57 000 osób, a spośród 647 000 rannych w takich wypadkach ok. 130 000 zostało inwalidami (źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa, luty 2009). Powodem, jak się okazuje, jest nie tylko jakość polskich dróg czy brak autostrad, ale często niedostosowanie jazdy do warunków panujących na drogach, błędy w prowadzeniu auta czy brak umiejętności pomocy innym ofiarom wypadków. Jak jednak pokazuje projekt firmy Carlsberg Polska, każdy może mieć wpływ na ograniczenie tych smutnych danych.

„Podstawowym celem Bezpiecznych Aut Carlsberga jest długofalowy proces ograniczenia wypadkowości na drogach z udziałem naszych samochodów służbowych. Po 3 latach trwania projektu możemy powiedzieć, że działanie to zaczyna przynosić efekty i wymierne korzyści” – mówi Michał Soćko, Menedżer ds. Floty Samochodowej w Carlsberg Polska. O 35% spadła liczba kolizji samochodów Carlsberg Polska z innym pojazdem, aż o 100% wyeliminowano wypadki, w których poszkodowanym był pieszy. O 32% spadła liczba kolizji z przedmiotami, co zdecydowanie pokazuje, że pracownicy dużo lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach na drodze.

Przykładami praktycznych ćwiczeń, które pomagają pracownikom bezpieczniej prowadzić  samochód w różnych warunkach i okolicznościach są m.in. pokonywanie zakrętu z nawierzchnią o ograniczonej przyczepności, zatrzymanie samochodu w takim zakręcie lub ominięcie przeszkody. Wpajane są kierującym rady, aby wyznaczali sobie limit prędkości z jak największym marginesem bezpieczeństwa, dowodząc jak krytyczną zmienną jest prędkość samochodu, bowiem już różnica 5 km/h może doprowadzić do kolizji. Jazda po okręgu posiadającym nawierzchnię o zmiennej  przyczepności uczy z kolei reakcji w takich okolicznościach jak nagła nadsterowność lub podsterowność pojazdu, np. przy wyjeździe z lasu.

Projekt BACa to seria szkoleń praktycznych i teoretycznych, podczas których poruszane są emocje i umysły kierowców. Jednym z głównych partnerów projektu jest Polskie Stowarzyszenie Motorowe Doskonalenia Techniki Jazdy Samochodem, w którego kompetencjach jest przygotowanie merytoryczne i organizacja szkoleń w skali ogólnopolskiej. W 2009 roku firma poszerzyła agendę o szkolenia z elementami ratownictwa. Ćwiczenia pomocy przedmedycznej były prowadzone od początku w programie szkoleniowym, niemniej od tego roku głównym założeniem jest koncentracja na treningu praktycznym zabezpieczenia miejsca wypadku i ewakuacji osoby rannej lub nieprzytomnej z samochodu. „Edukujemy pracowników, aby nie bali się pomagać i pokazujemy im, jak to robić. To niezwykle istotny aspekt, albowiem wg prawa osoba, która nie udzieli pomocy poszkodowanemu jest pociągana do odpowiedzialności karnej. Natomiast osoba, która starała się ratować – bez względu na efekt pomocy – nie jest narażona na żadne konsekwencje z tego tytułu. Ten element szkoleń cieszy się bardzo dużą popularnością. Duża część pracowników dzieli się z nami informacją, że zdobytą wiedzę przekazuje bliskim” – mówi Michał Soćko, Menedżer ds. Floty Samochodowej Carlsberg Polska.

„BACa to długookresowy projekt, a osiągnięte wyniki, choć zadowalające, stanowią dopiero początek drogi do sukcesu. Celem Carlsberg Polska jest dalsza edukacja pracowników, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na drogach” – podsumowuje Michał Soćko.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu