Barack Obama docenia polskiego naukowca

Honorowy Profesor i absolwent Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzy Leszczyński znalazł się na liście laureatów prestiżowej nagrody przyznawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Presidential Award for Excellence In Science, Mathematics and Engineering Mentoring (PAESMEM Program)*, którą 9 lipca 2009r. ogłosiło biuro prasowe Białego Domu w Waszyngtonie.

Prof. Jerzy Leszczyński zatrudniony jest w Jackson State University (JSU), gdzie aktualnie kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Nanotoksykologii (Interdisciplinary Centre for Nanotoxicity).  Jest autorem 604 publikacji, które cytowane były ponad 8700 razy.

Laureat od 1999 r. intensywnie współpracuje z Zakładem Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej Wydziału Chemicznego PWr, w wyniku czego powstało 112 wspólnych publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej.

W 2001r. został odznaczony przez prezydenta USA Millenium Award for Teaching and Research Excellence in Mathematics, Science, Engineering and Technology. Dwa lata później uzyskał honorowy doktorat na ukraińskim Państwowym Uniwersytecie w Dniepropietrowsku.

Od roku 2003 jest współorganizatorem cyklu corocznych konferencji Modeling & Design of Molecular Materials oraz Biomolecular Interactions odbywających się na przemian w Polsce i Republice Czeskiej.

Z inicjatywy prof. Leszczyńskiego zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską i Jackson State University, w ramach której 10 amerykańskich studentów i doktorantów z JSU odbyło staże w Politechnice Wrocławskiej a kilkunastu studentów, doktorantów i pracowników naukowych PWr pojechało na staż do JSU. Ponadto  pracownicy i doktoranci PWr prowadzili dwukrotnie (w 2006 i 2007 r.) w JSU na zlecenie National Science Foundation szkolenie  profesorów  z  różnych amerykańskich uczelni w zakresie modelowania molekularnego biocząsteczek.

* celem programu PAESMEM jest docenienie nadzwyczajnych wysiłków wykładowców pracujących na rzecz poprawy pozycji grup (np. kobiet, mniejszości, osób upośledzonych), które stanowią mniejszość w świecie nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Laureaci pełnią rolę liderów w staraniach o zbudowanie narodowej kadry naukowej, technologicznej, inżynieryjnej i matematycznej w USA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu