System Gospodarki Własnej Oracle w INVEST-BANK S.A.

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że w INVEST-BANK S.A. zbliża się do finału wdrożenie scentralizowanego Systemu Gospodarki Własnej Oracle (SGW). System jest oparty na aplikacjach zestawu Oracle E-Business Suite w jego najnowszej wersji R12, głównym wykonawcą wdrożenia jest firma ALATUS Sp. z o.o., partner aplikacyjny Oracle Polska.

  • Rozwiązanie obejmuje następujące moduły: Księga Główna, Należności, Zobowiązania, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Zaopatrzenie, Środki Trwałe oraz Nieruchomości. Obecnie projekt znajduje się w końcowej fazie testów po analizie biznesowej i implementacji, bezpośrednio przed fazą szkoleń; jego ostateczne przekazanie użytkownikom planowane jest w sierpniu 2009 roku.
  • Oprócz instalacji modułów aplikacji Oracle, firma Alatus wykonuje także interfejsy do innych systemów informatycznych Banku – należą do nich połączenia z takimi aplikacjami jak: Księga Główna Banku (oparta także na aplikacji Oracle – pochodzącej z pakietu Oracle Financials), SPID SIS, ELIXMAS, System Kart Płatniczych, czy Platforma Handlowa.
  • System Gospodarki Własnej Oracle będzie zapewniał wszelkie potrzeby ewidencji, systematyzacji oraz optymalizacji procesów biznesowych zaplecza Banku. Obszar budżetowania, planowania i kontrolingu będzie obsługiwany przez rozwiązanie Hyperion z rodziny aplikacji Oracle Performance Management. Wchodzący w skład systemu SGW moduł Środki Trwałe będzie integrowany z Platformą Inwentaryzacyjną ICMS 2008 Enterprise Edtion – jest to autorskie rozwiązanie firmy Alatus wspierające proces inwentaryzacji, wykorzystujące urządzenia mobilne, kody kreskowe oraz technologie RFID.
  • SGW Oracle nadaje się szczególnie do obsługi instytucji wielooddziałowych, pozwala bowiem na wydzielone prowadzenie rachunkowości dla wielu jednostek organizacyjnych i równoczesną scentralizowaną kontrolę sytuacji przedsiębiorstwa. Rozbudowane mechanizmy konsolidacji ułatwiają uzyskiwanie spójnego obrazu całej organizacji.

„Księga Główna Banku pracuje na rozwiązaniu Oracle Financials już od 6 lat, dzięki czemu zdobyliśmy bogate doświadczenia z eksploatacji systemu Oracle E-Business Suite” – mówi Barbara Martynowicz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości – Główna Księgowa INVEST-BANK S.A. „Dodatkowo System Gospodarki Własnej oparty na Oracle EBS mógł wykazać się wyjątkowo mocnymi referencjami w sektorze finansowym, które ostatecznie przekonały nas do zakupu tego właśnie rozwiązania. Nie bez znaczenia było także doświadczenie konsultantów firmy Alatus, którzy wcześniej brali udział w wielu projektach wdrożeniowych SGW Oracle w polskich bankach i innych instytucjach finansowych”.

„Wdrożenie Systemu Gospodarki Własnej oparte na Oracle EBS w wersji R12 jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w Polsce (inne wdrożenia SGW oparte były na wersji 11i) i zarazem wyzwaniem dla całego zespołu projektowego ALATUS” – mówi Jakub Madej, Wicedyrektor Centrum Aplikacji Biznesowych ALATUS Sp. z o.o. „Dobre rozpoznanie przez naszych specjalistów produktu w tej wersji pozwoliło wykorzystać i zaproponować INVEST-BANK S.A. cały wachlarz nowych funkcjonalności i możliwości związanych z wdrożeniem systemu klasy ERP”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu