Rozwiązanie Oracle Utilities w polu liderów według raportu czołowej firmy analitycznej

Wysoka pozycja rozwiązania Oracle Utilities Network Management System w kontekście inteligentnych sieci grid.

Najważniejsze fakty

  • W raporcie firmy Gartner pt. „Magic Quadrant for Outage Management Systems” (Magiczny kwadrant systemów zarządzania przestojami), opracowanym w czerwcu 2009 r., rozwiązanie Oracle Utilities zostało umieszczone w polu liderów.
  • W raporcie tym dostawcy systemów do zarządzania przestojami (ang. Outage Management System — OMS) są oceniani pod względem kompletności ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolności do jej realizacji.
  • Według firmy Gartner, w kwadrancie liderów znajdują się „dostawcy, którzy w normalnych warunkach znaleźliby się na krótkiej liście producentów rozwiązań OMS we wszystkich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej na całym świecie. Działają oni w sposób opłacalny, zwiększają swoje przychody i są obecni na wszystkich większych rynkach. Funkcjonalność ich rozwiązań przewyższa poziom średni, a ponadto stosują zaawansowane rozwiązania i zapewniają najwyższą skalowalność”.
  • Według firmy Gartner, liderzy tego rynku łączą zaawansowane technologie z bogatą ofertą lub funkcjonalnością. Ponadto wykazują się oni silną pozycją finansową niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej umożliwiającej spełnianie wymagań stawianych przez nowe technologie (takie jak usługi webowe, czy architektura SOA) oraz transformację zintegrowanych procesów biznesowych.
  • W raporcie dotyczącym rankingu Magic Quadrant oceniono poszczególnych producentów pod kątem ich zdolności do realizacji posiadanej wizji (z uwzględnieniem produktów i usług, ogólnej opłacalności, realizacji sprzedaży, cen, szybkości reagowania na potrzeby rynku, dorobku, marketingu, obsługi klienta oraz działalności operacyjnej), a także kompletności tej wizji, w tym znajomości rynku, modelu biznesowego, strategii marketingowej, ofertowej i branżowej oraz strategii w zakresie sprzedaży, wprowadzania innowacji i rozszerzania zasięgu geograficznego.
  • Pełna wersja raportu* jest dostępna bezpłatnie dzięki uprzejmości firmy Gartner pod następującym linkiem: Raport „Magic Quadrant for Outage Management Systems”

„Przyczyniamy się do rozwoju firm branży użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie zintegrowanego pakietu aplikacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw tego sektora. Moim zdaniem nasza pozycja w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner świadczy o uznaniu dla jasno zdefiniowanej, przejrzystej wizji Oracle dotyczącej sektora utilities i jest potwierdzeniem tego, że dzięki zastosowanej strategii możemy zaoferować przedsiębiorstwom z tej branży, niezależnie od ich wielkości, najbardziej wszechstronne produkty, które pozwolą im poprawić funkcjonowanie i jakość usług świadczonych klientom, a na przyszłość — przygotować się do wdrażania inteligentnych sieci grid” — powiedział Quentin Grady, wiceprezes Oracle i dyrektor generalny działu Oracle Utilities.

*) Gartner, Inc. „Magic Quadrant for Outage Management Systems” by Zarko Sumic, June 8, 2009

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu