Nowy Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i Sprzedaży Centralnej w Konica Minolta

Tomasz Psonka (33 lata) został Dyrektorem ds. Kluczowych Klientów i Sprzedaży Centralnej w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Dział ten dedykowany jest do obsługi największych firm z sektorów: energetyczny, finansowo-ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, logistyka, konsulting oraz administracja publiczna. Do zadań Tomasza Psonki na nowym stanowisku należy zarządzanie procesami biznesowymi i realizacja planów w dziale Kluczowych Klientów oraz koordynacja działań w Delegaturach Konica Minolta w obszarze Strategicznych i Kluczowych Klientów.

Tomasz Psonka jest związany z firmą Konica Minolta od 10 lat. Przez ostatnie cztery lata był Dyrektorem Delegatury Konica Minolta w Krakowie. Natomiast przez ostatni rok obejmował w firmie stanowisko Dyrektora Regionalnego obszaru Polska Południe.

„Największym potencjałem firmy są przede wszystkim ludzie”, mówi Robert Hulej, Dyrektor Generalny Konica Minolta Business Solutions Polska. „Dlatego też w Konica Minolta inwestujemy w rozwój pracowników i stwarzamy im możliwości realizowania swoich zawodowych zamierzeń. Nominując osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary działalności Konica Minolta wybieramy w pierwszej kolejności naszych pracowników. Stąd ostatnia nominacja wieloletniego pracownika Konica Minolta p. Tomasza Psonki na stanowisko Dyrektora ds. Kluczowych Klientów i Sprzedaży Centralnej”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu