Mo-BRUK planuje dynamiczny rozwój i debiut na giełdzie

Firma Mo-BRUK działająca w branży „czystych technologii”  planuje dynamiczny rozwój i debiut na giełdzie. Mo-BRUK przez kilka ostatnich lat znacząco zwiększył skalę działania. Wypracowany przez spółkę model biznesowy w dziedzinie gospodarki odpadami przemysłowymi zapewnia jej duży potencjał wzrostu w kolejnych latach przy niewielkim ryzyku inwestycyjnym. Mo-BRUK prowadzi obecnie rozmowy z funduszami inwestycyjnymi i inwestorami branżowymi na temat finansowania dalszego rozwoju spółki.

Wypracowany przez Spółkę  model biznesowy zapewnia jej duży potencjał wzrostu w kolejnych latach przy niewielkim ryzyku inwestycyjnym.  Strategia rozwoju na lata 2009-2013 zakłada budowę kolejnych oddziałów Spółki oraz rozbudowę istniejących. Mo-BRUK planuje:

  • zbudować zakład odzysku odpadów przemysłowych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
  • zakład produkcji paliw alternatywnych na terenie woj. Opolskiego,
  • rozbudować zakład paliw alternatywnych w Ożarowie
  • rozbudować Zakład Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu

Mo-BRUK znajduje się  obecnie w okresie dynamicznego rozwoju. W ciągu ostatnich trzech lat znacząco zwiększyliśmy skalę działania. Rozwijamy się zarówno organicznie, jak i przez akwizycje – powiedział Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK – Wypracowaliśmy skuteczny model biznesowy, który zapewnia nam duży potencjał wzrostu przychodów i zysków w kolejnych latach. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że możemy się wciąż szybko rozwijać przy relatywnie niewielkim ryzyku inwestycyjnym.

Mo-BRUK dotychczas finansował  swój rozwój ze środków własnych oraz kredytów inwestycyjnych. Spółka w obecnej chwili prowadzi rozmowy z funduszami Private Equity oraz inwestorami branżowymi zainteresowanymi uczestnictwem w jej dalszej ekspansji. W ciągu kilku kolejnych lat Mo-BRUK planuje także pozyskać kapitał z rynku publicznego w celu sfinansowania kolejnego etapu rozwoju.

Prowadzimy rozmowy z kilkoma funduszami inwestycyjnymi i potencjalnymi inwestorami branżowymi na temat finansowania rozwoju Firmy Mo-BRUK zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych – oświadczył Józef Mokrzycki – Do roku 2013 mamy nakreślony plan inwestycyjny, który chcemy sfinansować z dotacji Unii Europejskiej oraz środków własnych. Kapitał pozyskany od inwestorów prywatnych możemy przeznaczyć na budowę kolejnych zakładów lub na przejęcia w branży.

Mo-BRUK w ciągu kilku lat planuje zostać krajowym liderem w branży gospodarki odpadami przemysłowymi. Obecnie koncentruje swoją aktywność na terenie południowej Polski. Branża w której działa spółka jest bardzo rozdrobniona, wiele małych, perspektywicznych przedsiębiorstw może być obiektem przejęcia przez Mo-BRUK.

Procesy konsolidacyjne w naszej branży już się rozpoczęły i będą się nasilały w najbliższych latach – powiedział Józef Mokrzycki – My już teraz w nich aktywnie uczestniczymy przejmując w grudniu 2008 r. Raf-Ekologię od Rafinerii Nafty Jedlicze – spółki zależnej PKN Orlen.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu