Granty dla najlepszych rozdane

Program Ernst & Young Sprawne Państwo już od czterech lat udziela grantów badawczych najlepszym polskim i zagranicznym naukowcom, chcącym badać efektywność naszych instytucji publicznych. W tym roku Komisja Konkursowa przyznała finansowanie trzem projektom.

Aż dwa z nich poświęcone są analizie i ocenie instytucji związanych z infrastrukturą drogową w Polsce. Dr Francesca Medda z University College London zajmie się innowacyjnymi metodami finansowania projektów infrastrukturalnych, a dr Joanna Archutowska i dr Jana Pieriegud ze Szkoły Głównej Handlowej zbadają efektywność zarządzania drogami krajowymi. Trzeci projekt dotyczy konkurencyjności i innowacyjności uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiły go dr Joanna Wolszczak-Derlacz i dr Aleksandra Parteka z Politechniki Gdańskiej.

Przewodniczący komisji, profesor Mark Hallerberg podkreślał wysoką jakość wszystkich nadesłanych projektów.

Komisja, której przewodniczyłem w tym roku, wybrała trzy najlepsze naszym zdaniem projekty – uważam, że wszystkie trzy projekty badawcze mają szansę w pełni zrealizować pokładane w nich nadzieje. Cieszy mnie także, że Ernst & Young finansuje powstawanie takich badań.

Konkurs obejmuje dwa etapy: pierwszy to ocena nadesłanych wniosków, drugi – to spotkania z wybranymi autorami. W drugim etapie uczestnicy muszą przekonać Komisję Konkursową, że w ich badania warto zainwestować.

Wybieramy projekty najlepsze merytorycznie, ale zwracamy także uwagę na ich aspekt praktyczny, na to na ile trafnie odnoszą się do rzeczywistych problemów, podkreśla dr Radosław Zubek, dyrektor do spraw badań programu Ernst & Young Sprawne Państwo. Dzięki temu Konkurs jest stałym punktem kalendarza grantowego dla naukowców z wielu krajów.

Poprzez program Sprawne Państwo Ernst & Young już od 5 lat aktywnie włącza się do publicznej debaty nad reformą państwa. Celem programu jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Ambicją programu Ernst & Young Sprawne Państwo jest wniesienie istotnego wkładu do rozważań nad kondycją państwa i budowanie mocnych podstaw do tworzenia konstruktywnych rozwiązań w najbliższej przyszłości.

Zdaniem Krzysztofa Rybińskiego, Partnera Ernst & Young, inicjatywa ta pozwala na czynny udział w strategicznym myśleniu nad przyszłością Polski oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających efektywność działania instytucji publicznych w Polsce.

Na podstawie zrealizowanych badań powstaną opracowania prezentujące wyniki i formułujące rekomendacje z danej dziedziny. W ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo opublikowanych zostało już 12 raportów, a każdy z nich był prezentowany w trakcie publicznej debaty z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu.

O konkursie:

Międzynarodowy Konkurs Grantowy programu Ernst & Young Sprawne Państwo odbywa się od 4 lat. O granty mogą ubiegać się naukowcy mający minimum czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, z tytułem doktora. Osoby starające się o dofinansowanie badań w ramach programu powinny być również zatrudnione na uniwersytecie, w szkole wyższej lub innej instytucji badawczej o charakterze non-profit. Wybrani naukowcy mogą łączyć się w grupy badawcze, korzystają także z finansowego i strukturalnego wsparcia firmy Ernst & Young. W efekcie prowadzonych badań powstają obszerne raporty, które prezentowane są na specjalnych debatach publicznych i seminariach.

Więcej szczegółów na www.sprawnepanstwo.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu