Dotacje na e-usługi – Przedsiębiorcy już pierwszego dnia konkursu wyczerpali alokację

8 godzin, tyle wystarczyło, aby wartość złożonych przez przedsiębiorców wniosków na dofinansowanie e-usług przekroczyła 130% budżetu planowanego na tę rundę konkursową. Drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie e-usług zakończył się 16 lipca – czyli dwa tygodnie przed planowanym terminem. Przedsiębiorcy złożyli ponad 1300 wniosków o łącznej wartości dofinansowania blisko 900 mln zł.

Druga runda naboru wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczęła się 13 lipca br. i miała trwać do 31 lipca. Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami na e-usługi sprawiło jednak, że wartość złożonych wniosków już w dniu ogłoszenia konkursu przekroczyła 130% zaplanowanego na tę rundę budżetu – tj. kwotę ponad 144 mln zł.

W związku z tym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że konkurs zakończy się przed planowanym terminem, czyli 16 lipca. – Zgodne z regulaminem,  konkurs w ramach działania 8.1 prowadzony jest do czasu wyczerpania budżetu. Jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy 130% planowanego budżetu, konkurs kończy się po trzech dniach –  do tego czasu  przedsiębiorcy wciąż mogą składać wnioski – wyjaśnia Radosław Runowski, dyrektor w zespole odpowiedzialnym za realizację naboru PARP.

Liczba i wartość złożonych wniosków w ramach zakończonego konkursu jest rekordowa. Przedsiębiorcy złożyli 1329 wniosków o wartości dofinansowania blisko 900 mln zł. – Zanotowaliśmy ponad 62% wzrost liczby składanych wniosków. Zadowalający jest również zauważalny wzrost zainteresowania dofinansowaniem e-usług w województwach, które w dotychczasowych konkursach wypadały najsłabiej, czyli w świętokrzyskim, opolskim i lubuskim – zaznacza Radosław Runowski, dyrektor zespołu nadzorującego konkurs w PARP.

Najwięcej, bo 464 wnioski złożono w woj. mazowieckim, na kolejnych miejscach znalazły się województwa: małopolskie – 146 wniosków i wielkopolskie 116. Najmniej przedsiębiorców ubiega się o dofinansowanie e-usług z woj. podlaskiego – 21 wniosków, kujawsko-pomorskiego – 22 i warmińsko-mazurskiego – 23.

W pierwszej tegorocznej rundzie konkursu (marzec 2009 r.) w ramach Działania 8.1 przedsiębiorcy z całej Polski złożyli łącznie 824 wnioski. Podobnie jak w obecnym naborze, wartość wniosków już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% alokacji. Dzięki zwiększeniu przez MSWiA oraz PARP budżetu, wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną otrzymali dotację. – Było to łącznie 350 firm z całej Polski – przypomina Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP –  Od początku działania dotacji na e-usługi tj. od 2008 roku podpisaliśmy ponad 550 umów z przedsiębiorcami.

image001

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu