Złoto i ropa w jednej parze

Złoto znów drożeje, tym razem za sprawą rosnącej ceny ropy naftowej. W ciągu tygodnia podrożała ona o ponad 9 proc. natomiast złoto o 4 proc.

Wzrost ceny złota jest średnio skorelowany z ceną ropy naftowej. Dane World Gold Council pokazują, że współczynnik korelacji dla tych dwóch surowców za ostatnie trzy lata wyniósł +0,4. W ostatnich dniach cena złota podążała za ceną ropy. Narastają obawy o wzrost inflacji, która jest efektem wysokich cen paliw. A na inflację nie jest obojętne złoto.

Dziś złoto śmiało przebiło poziom 950 dolarów, przed nim ważne poziomy 960 oraz 980 dolarów.

Za dwa miesiące zbierają się sygnatariusze międzynarodowej umowy regulującej wyprzedaże złota przez banki centralne (Central Bank Gold Agreement, „CBGA2”). Umowa ta wygasa we wrześniu. Na spotkaniu zostanie podjęta decyzja w sprawie jej przedłużenia oraz ustaleniu ilości złota, jakie mogą banki centralne upłynniać na wolnym rynku. Takie wydarzenie może mieć znaczący wpływ na cenę złota. W obecnej umowie limit wynosi 2500 ton na pięć lat.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu