Sukces strategii PETROLINVEST S.A.

Rada Nadzorcza PETROLINVEST S.A. pozytywnie oceniła ostatnie informacje o podwojeniu zasobów węglowodorów na terenie koncesji PETROLINVEST oraz skuteczne działania Zarządu na rzecz  zapewnienia finansowania dalszych prac poszukiwawczo – wydobywczych.

Powyższe zdarzenia, w tym w szczególności opublikowane w ostatnich dniach raporty niezależnego eksperta, firmy McDaniel & Associates Consultants Ltd. dotyczące oszacowania i wyceny zasobów Spółki, stanowią potwierdzenie prawidłowości strategii poszukiwawczej i finansowej, która wielokrotnie była komunikowana w kontaktach z inwestorami, i jej skutecznej realizacji pomimo kryzysu na rynkach finansowych.

17 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza PETROLINVEST S.A.  podjęła uchwałę  dotyczącą  emisji warrantów i akcji serii N dla członków zarządu i kluczowych współpracowników, co jest wyrazem uznania dla wkładu tych osób w rozwój spółki i konsekwentne budowanie wartości jej aktywów w Kazachstanie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu