Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A wprowadza do swojej oferty nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału. Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika dostępny jest od dzisiaj we wszystkich placówkach Banku Nordea oraz w sieci sprzedaży Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika oparty jest na indeksie największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki z tej grupy cieszyły się dobrymi wynikami za pierwszy kwartał 2009 i prawdopodobnie jako pierwsze skorzystają na ewentualnym ożywieniu gospodarczym. Zysk klienta będzie tym większy, im bardziej wzrośnie wartość spółek z tego indeksu.

Przy dwuletnim okresie inwestycji Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika daje inwestorom 95% gwarancję zainwestowanego kapitału. Produkt nie pociąga za sobą żadnych opłat wstępnych, a świadczenie z Nordea Gwarant jest wolne od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu